1996

1996. október 22., kedd IV. évfolyam, 892. szám

 

***      1996. október 21-én, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök jelenlétében ülést tartott a Csíkszéki területi szervezet választmánya, hogy megvitassák Borbély Ernő területi elnöknek a Ráduly Róbert Kálmán képviselőjelölt ellen a bírósághoz benyújtott – egyébként visszautasított – óvása nyomán előállt helyzetet.

A vita nyomán az a konklúzió fogalmazódott meg, hogy választások után mielőbb tisztújító küldöttgyőlést kell tartani.

A szövetségi elnök a területi elnöknek adott eddigi megbízatását visszavonta, és Bíró Albint, a területi választmány elnökét bízta meg, hogy a területi választmány elnökségével együttmőködve, a nevében lássa el a csíkszéki szervezeten belüli, illetve a szervezettel kapcsolatos egyeztetést, beleértve a választási kampányhoz szükséges megfelelő politikai feltételek biztosítását.

Borbély Ernő területi elnök lemondott tisztségéről.

 

***      Október 18–20-án Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke részt vett a finnországi Aland-szigeti autonóm terület székhelyén, Mariehamnban rendezett Kisebbségi Napokon. A több napos nemzetközi szimpozium házigazdája az Aland-szigeti Béke Intézet volt, amelynek elnökasszonya, Barbro Sundback az autonóm terület törvényhozásának a képviselője is egyben.

Az idén harmadik alkalommal megrendezett Kisebbségi Napok fő témája volt a kisebbségi jogok, önrendelkezés, nyelv és identitás.

Az értekezleten tartott előadásában Tőkés László elemezte a Romániában immár háromnegyed évszázada érvényesülő kisebbségellenes politikát, rámutatott a mesterséges asszimiláció, a többségi betelepítések, az oktatási politika és az erőltetett kitelepítések magyarságunkat és a többi kisebbséget sújtó következményeire, arra, hogy Románia kisebbségi politikája érdemben az 1989-es fordulat után sem változott. Az előzményeket és a jelenlegi helyzetet figyelembe véve a romániai magyar nemzeti közösség jogai kivívásának egyetlen alternatívája az autonómia. Ezért harcol az RMDSZ. Céljank megvalósításához egyedül a román demokratikus ellenzéki pártok választási győzelme nyújthat némi esélyt, távoli perspektívát – hangoztatta Tőkés László.

Az RMDSZ tiszteletbeli elnöke megbeszélést folytatott R. Erlandssonnal, az Aland-szigeti törvényhozás elnökével, és megújította szövetségünk romániai látogatásra szóló meghívását, amit az elnök elfogadott.

 

***      1996. október 18–20-án között zajlott le Kassán a XXVI. Fábry Zoltán irodalmi és kulturális napok címő rendezvény. Megemlékeztek II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvai hazahozatalának 90. évfordulójáról, ünnepi beszédet mondott Csoóri Sándor, az MVSZ elnöke és R. Várkonyi Ágnes történész. Nagy érdeklődés mellett került sor az Irodalom és önazonosság címő szimpoziumra. Bevezető előadást tartott Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség elnöke, majd Gál Sándor (Szlovákia), Kötő József (Románia), Göncz László (Szlovénia) tartott átfogó ismertetést a témáról. Élénk vitát váltott ki a Közösség és jövőkép címő kerekasztal-beszélgetés. Vitaindító előadást Dobos László, az MVSZ alelnöke, Öllós László politológus és Kollár Péter, a Csemadok OV főtitkára tartottak. Koreferátumot terjesztett elő Bugár Béla, Duray Miklós, Gábor Bertalan, Vitéz László. Részt vett a vitában Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke is. A résztvevők Stószon megkoszorúzták Fábry Zoltán sírját és emléktábláját.

 

                                                             Választási hírek:

 

 

***      Október 21-én, hétfőn, Csíkszeredában Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök, illetve a Hargita megyei szenátor- és képviselőjelöltek csíkszéki polgármesterekkel találkoztak.

Ugyanaznap este, Csíkszeredában a Mővelődési Házban a szövetségi elnök és a szenátor- és képviselőjelöltek lakossági fórumon találkoztak a választókkal.

 

***      Október 21-én, hétfőn, Frunda György államelnökjelölt Maros megyében folytatta kampánykörútját. Kampánystábja kíséretében először Szászrégenben tett látogatást. A zsúfolásig megtelt Mővelődési Házban Frunda György szorgalmazta, hogy a városi tanács hozzon olyan  határozatot, amely biztosítja a háromnyelvő helységnévtábla felállítását a város bejáratánál.

Este Nyárádszereda vendége volt Frunda György, aki az egybegyőlt polgárok előtt ismertette választási programját, többek között kifejtve, hogy társadalmi és gazdasági programja megoldást kínál a ország jelenlegi válsághelyzetéből való kimozdulásra.

 

***      Október 23-án, szerdán, a Kovászna megyei Erdővidék fontos kampányesemények színhelye lesz. Délelőtt 11 órakor Vargyason találkozik Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke és Frunda György, a szövetség államelnökjelöltje a választópolgárokkal.

Ugyanaznap délután fél háromtól millecentenáriumi, illetve az 1956-os magyar szabadságharc és forradalom 40. évfordulója tiszteletére rendezett emlékmőavató ünnepségre kerül sor. Este hat órától polgári fórumot szerveznek, amelyen a helyi választópolgárok találkozhatnak Markó Béla szövetségi elnökkel, Takács Csaba ügyvezető elnökkel és Frunda Györggyel, az RMDSZ államelnökjelöltjével.

 

***      Október 24-én, csütörtökön, Frunda György szenátor, az RMDSZ államfőjelöltje Csíkszépvízre, majd Csángóvidékre, jelesen Gyímesfelsőlokra és Gyímesközéplokra látogat és találkozik az ottani választópolgárokkal.

 

***      Temes megyében október 21–24-e között több kampánygyőlést tartottak, illetve tartanak. Október 21-én őscsanádon találkoztak a megyei képviselő- és szenátorjelöltek a választókkal. Október 22-én Zsomboján, 23-án Gátalján, 24-én pedig Végváron kerül sor találkozókra a választókkal, amelyeken dr. Bárányi Ferenc, Bodó Barna és Toró T. Tibor vesznek részt.

 

***      Szilágy megyében, Zsibón október 24-én választási nagygyőlést szervenek, amel;yen részt vesz Vida Gyula képviselő, illteve Seres Dénes szenátorjelölt, valamint Kozma Sándor megyei RMDSZ-elnök.

 

***      Kovászna megyében október 24-én Birtalan Ákos és Tamás Sándor képviselőjelöltek Tamásfalván, Márton Árpád és Bardócz Veres Béla képviselőjelöltek Árapatakon, Kozsokár Gábor és Puskás Bálint szenátorjelöltek pedig Bodzafordulón találkoznak a választókkal.