1996. október 18., péntek IV. évfolyam, 890. szám

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

Románia Kormánya, amely az elmúlt években diszkriminatív intézkedéseivel számos alkalommal hátrányos helyzetbe hozta a romániai magyarságot és annak érdekképviseleti szervezetét, a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, ismételten igazolta eddigi politikáját azáltal, hogy megtagadta a parlamenti képviselettel rendelkező politikai alakulatoknak törvényesen járó támogatás folyósítását szervezetünknek.

A kormány, Románia Alkotmányát, a nemzetközi dokumentumok, valamint a nemrég aláírt és ratifikált román-magyar alapszerződés előírásait és kötelezettségvállalásait figyelmen kívül hagyva, megszegte a Párttörvényt és az annak végrehajtására hozott saját 756/1996. számú Határozatát, amelyben a 27/1996. számú törvény szerint finanszírozásban részesülő politikai pártok jegyzékének 6. pontjában az RMDSZ van megnevesítve. A Románia Hivatalos Közlönyében közzétett határozatban felsorolt minden párt megkapta a támogatást, az RMDSZ kivételével. E határozat módosítását vagy hatályon kívül helyezését mindezideig nem tették közzé.

Az államelnöki és az általános választások demokratikus megszervezése és lebonyolítása a nemzetközi demokratikus értékek és a jogállamiság alapvető fokmérője. Ezt veszi semmibe Románia Kormánya, amikor a közel kétmilliós magyar nemzeti közösség államelnökjelöltjét és a parlamenti képviseletért versenyben lévő RMDSZ-jelölteket akarja megfosztani az esélyegyenlőség alapvető feltételeitől.

A közvélemény tudomására hozzuk, hogy a választási kampányra való tekintettel és a jóhiszemőség elvéből kiindulva, az alkotmányos joggyakorlatnak megfelelően mindeddig válasz nélkül maradt beadványokkal és levelekkel fordultunk a következő személyekhez és intézményekhez:

– Románia Kormánya (1996. szeptember 10.)

– A Képviselőház Állandó Bürója (1996. szeptember 30.)

– Románia miniszterelnöke (1996. október 7.)

– A Képviselőház elnöke (1996. október 8.)

– A Szenátus elnöke (1996. október 8.)

– Románia államelnöke (1996. október 8.)

 

Politikai felelősség terheli a hatalom képviselőit a törvényesség áthágásáért, a parlamentáris demokrácia és a választások esélyegyenlőségének megsértéséért, valamint az etnikai diszkrimináció gyakorlásáért.

Az RMDSZ élni kíván a törvényes lehetőségekkel, és feljelentést tesz a fővárosi Táblabíróságon Románia Kormánya ellen.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség természetesen ilyen körülmények között is megtesz mindent választási kampányának zavartalan lebonyolításáért. Meggyőződésünk, hogy önkéntes szervezőkre, önzetlen támogatókra, egész tagságunkra támaszkodva jó eredményeket fogunk elérni a választásokon, és ezáltal lehetőségünk nyílik hatékonyan fellépni a mostani helyzet megváltoztatásáért, az egész romániai társadalom demokratizálódásáért.

 

Markó Béla                                                                                       Takács Csaba          

az RMDSZ szövetségi elnöke                                            az RMDSZ ügyvezető elnöke,

kampányigazgató

 

 

 

 

***      Takács Csaba ügyvezető elnök és Béres András oktatásügyi alelnök október 18-án újabb levélben fordult Liviu Maior oktatásügyi miniszterhez.

A dokumentum visszatér a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia magyar tagozatának ügyében 1996. szeptember 12-én az oktatásügyi tárca vezetőjéhez intézett levélre, amelyben szövetségünk kérte a magyar tagozat újraindítását. Minthogy a kérdésben mindeddig semmilyen konkrét intézkedés nem történt – a miniszter személyes ígéreteinek dacára –, a levél aláírói ismételten kérik az oktatási tárca vezetőjét, hogy a Tanügyi törvénynek megfelelően haladéktalanul tegyen meg minden szükséges intézkedést a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia magyar tagozatának újraszervezésére. Kérik továbbá, hogy a törvényes rendelkezéseknek megfelelően az Oktatásügyi Minisztérium hivatalosan, írásban közölje álláspontját az ügyben.

 

                                                              Választási hírek

 

***      Frunda György szenátor, az RMDSZ államelnökjelöltje és kampánystábjának több tagja – Székely Ervin, Asztalos Ferenc és Borbély László képviselők – október 17-én Dicsőszentmártonba és Szovátára látogatott. Dicsőszentmártonban számos részvevő előtt a helyi RMDSZ elnöke, dr. Kakassy sándor képviselőjelölt köszöntötte a vendégeket, majd Frunda György bemutatta választási programját és válaszolt a hallgatóság köréből román és magyar nyelven feltett kérdésekre. Útban Szováta felé spontán találkozóra került sor a vámososgálfalvi lakosokkal.

Szovátán a Polgármesteri Hivatal zsúfolásig megtelt nagytermében jelen voltak a város polgármestere, városi tanácsosok, helyi RMDSZ-vezetők, Németh János képviselő, dr. Kelemen Attila Maros megyei képviselőjelölt, Zonda Attila, a Maros megyei RMDSZ elnöke. A csaknem kétórás találkozón az államfőjelölt programjának bemutatása után Frunda György és a többi meghívott válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Szóba került a régió parlamenti képviseletének kérdése, és elhangzott az a kérés is, hogy mőködjön képviselői iroda Szovátán.

 

***      Pénteken, október 18-án Frunda György szenátor, államelnökjelölt Szatmár megyében több településen találkozik a választókkal, majd este 19 órától a Szatmári Északi Színház termében lakossági fórumon mutatja be választási programját. Október 19-én, szombaton Tasnádon, Gencsen és Nagykárolyban kerül sor találkozókra a választókkal, majd este a kolozsvári RMDSZ szervezésében rendezett szüreti bál vendége lesz Frunda György és kampánystábja.

Vasárnap, október 20-án Bihar megyében folytatódik az RMDSZ államelnökjelöltjének választási kampánykörútja. Ennek során 11 órától Szalontán, 15.30-kor Margittán, 19.00 órakor pedig Nagyváradon lesz lakosági fórum.

Hétfőn, október 21-én ismét Maros megyébe látogat Frunda György államfőjelölt, ahol déluán 16 órakor a szászrégeni, 19 órakor pedig a nyárádszeredai kultúrotthonban találkozik a választókkal és ismerteti programját.

 

***      Kedden, október 22-én, este 18.30 órakor Frunda György, az RMDSZ államelnökjelöltje az Antena 1 tévéadó Elnökjelöltek tornája (“Turneul Candidaőilor”) c. mősorában lép az ország választópolgárai elé.

 

***      Kovászna megyében október 17-én, csütörtökön a háromszéki RMDSZ sepsiszentgyörgyi székházában Birtalan Ákos, Márton Árpád, Bardócz Veres Béla képviselőjelöltek szakszervezeti vezetőkkel találkoztak. A találkozón a jelöltek ismertették az RMDSZ gazdasági és szociális programját. Megegyezés született arról, hogy hasonló megbeszélésekre a továbbiakban is sort kerítenek.

Ugyanaznap Puskás Bálint szenátor- és Tamás Sándor képviselőjelölt kampánykörútjuk újabb állomásaként Maksát kereste fel. A jelöltek rövid bemutatkozása után beszélgetés következett, melynek során az egyik nagyobb érdeklődést kiváltó téma volt az RMDSZ esetleges részvétele a kormányzati munkában.

***      Vasárnap, október 20-án, 13.00 órakor, a kézdivásárhelyi református temetőben ’56-os emléktábla avatására kerül sor. Beszédet tartanak: Tamás Sándor helyi RMDSZ-elnök, képviselőjelölt, Szigethy István polgármester, Lőrincz Károly ’56-os veterán, Pál Imre tanár. Áldást mondanak a református és a római katolikus egyház vezetői.

 

***      Szatmár megyében október 20-án, vasárnap az RMDSZ szenátor- és képviselőjelöltjei folytatják vidéki kampánykörútjukat. Szabó Károly szenátorjelölt Tasnádszántón, Széren és Magyarcsaholyban, Pécsi Ferenc képviselőjelölt Józsefházán, Szamosdobon, Csengerbagoson és Óváriban, Varga Attila képviselőjelölt Nagytarnán, Túrterebesen, Sárközön, Adorjánban, Batizon és Tamásváralján vesz részt kampánygyőlésen.

 

***      Maros megyében október 20-án, vasárnap Ludason, valamint Magyarón délután 4 órakor választási találkozóra kerül sor az RMDSZ Maros megyei jelöltjei és a választópolgárok között.

 

***      Beszterce-Naszód megyében vasárnap, október 20-án Szilágyi Zoltán és  Sárkány Panna képviselőjelölt, valamint Müller Árpád és Toók Katalin a Besztece megyei RMDSZ képviseletében Oroszfáján, Komlódon, Cegőtelkén és Lekencén találkozik a választópolgárokkal.

Október 20-án a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ részéről Illyés István szenátorjelölt, Zsigmond Ferenc képviselőjelölt, valamint Ferenc György Magyarnemegyén, Somkeréken és Magyarberéten vesznek részt találkozókon a választókkal.