1996

1996. november 27., szerda IV. évfolyam, 918. szám

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

  1. november 28-ra, csütörtökön délután 15 órára összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsának rendkívüli ülését a bukaresti Kálvineumba.

Napirenden a kormánykoalíciós tárgyalások eredményeinek bemutatása és megvitatása.

 

Marosvásárhely, 1996. november 26.

 

                                                                                                                           Markó Béla

                                                                                                                        szövetségi elnök

 

***      Az újonnan megválasztott Szenátus második, november 27-i ülésén meghallgatta, majd megszavazta a Mandátumvizsgáló Bizottságnak a benyújtott óvásokat maradéktalanul elutasító jelentését. Ezt követően törvényesen megalakultnak nyilvánították a román törvényhozás Felsőházát.

Ezután 87 mellette és 52 ellene leadott szavazattal megválasztották a Szenátus elnökévé Petre Romant, a KDNPP, a Nemzeti Liberális Csoport, az SZDU és az RMDSZ közös jelöltjét, Teodor Meleőcanu, az SZDRP-frakció jelöltje ellenében.

A továbbiakban a frakciók külön üléseken döntötték el, hogy kit jelölnek a Szenátus Állandó Bürójában a létszámuk arányában a frakciókat megillető tisztségekre. Az RMDSZ szenátusi frakciója a maga részéről titkos szavazással Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátort jelölte a Szenátus Állandó Bürója titkári tisztségére.

 

***      1996. november 24-én, a Szeben megyei Bolyán emléktáblát avattak Bolyai Farkas halálának 140. évfordulójára emlékezve. Az összejövetel rendezői a medgyesi RMDSZ, valamint a római katolikus plébánia voltak. Az ünnepség a bolyai katolikus templomban celebrált szentmisével kezdődött, melynek keretében a helybeliek és a vendégek Bolyai Farkasra emlékeztek. Ezt követően került sor a templom falára elhelyezett emléktábla leleplezésére és egyházi felszentelésére. A templomban a medgyesi cserkészek, a táblaavatás után a kapusi fiatalok kultúrmősora emelte az összejövetel színvonalát. Az RMDSZ Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályát Dáné Tibor Kálmán mővelődési előadó képviselte a rendezvényen.

 

***      1996. november 27-től megváltoztak az RMDSZ képviselőházi frakciójának telefonszámai. Az új számok a következők: 01-614 20 49; 01-336 66 24. A Képviselőház központjának telefonszáma: 01-335 01 11. Ezen a számon az 1066, 1067 és 1068-as melléken is hívható az RMDSZ frakcióirodája.