1996. március 26., kedd IV. évfolyam, 747. szám

*** A Szövetségi Elnöki Hivatal, a kampánystáb és a román politikai pártok közti minél hatékonyabb kapcsolattartás érdekében, az eddigi kampánymegbizatást kiegészítve, Markó Béla szövetségi elnök fölkérte Szabó Károly és Vida Gyula frakcióvezetőket, hogy ők is folyamatosan vegyenek részt ebben a munkában.

*** Az RMDSZ szenátusi frakciója, más frakciókhoz (KDNPP, PSZP, Liberális Csoport) tartozó szenátorok támogatását is megnyerve, óvást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a Politikai pártoknak a két Ház által a napokban megszavazott törvénye ellen. Az óvás az egyesülési szabadságjog, továbbá a politikai pluralizmus alaptörvényben szentesített elveinek megsértésére hivatkozva érvel annak a rendelkezésnek az alkotmányellenessége mellett, amely a pártok bejegyzését legkevesebb 10.000, illetőségüket tekintve legalább 15 megyében megoszló, megyénként nem kevesebb mint 300 alapító tag aláírásának a bemutatásától teszi függővé (17. szakasz b. pont). A 46. szakasz, azáltal hogy ezt a követelményt kiterjeszti a legálisan már bejegyzett pártokra, ugyancsak alkotmányellenesen visszaható erőt kölcsönöz a törvénynek. Végül a párttörvény 3. szakasza arra kötelezi a politikai szervezeteket, hogy az ország nemzeti szuverenitása, területi egysége, jogrendje és a demokrácia alapelvei szolgálatában tevékenykedjenek, holott az Alkotmány ezeknek az elveknek a tiszteletben tartását írja elő, elsőbbséget biztosítván ugyanakkor a hazai törvények esetleges ellentmondó rendelkezéseivel szemben a Románia által aláírt nemzetközi egyezményekben foglalt jogszabályoknak.

*** 1996. március 18-án, Râmnicu Vâlceában megalakult az RMDSZ Vâlcea megyei szervezete. Az alakuló ülésre a Vâlcea megyei magyar közösség kérésére került sor. Az Ügyvezető Elnökség részéről Boros János, az Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelős Főosztály főelőadója és Dáné Tibor Kálmán, a Mővelődés- és Egyházügyi Főosztály előadója tájékoztatta az egybegyőlteket szervezetünk felépítéséről, mőködéséről, célkitőzéseiről, valamint a közösségépítésben és társadalomszervezésben igen fontos szerepet játszó közmővelődés szerepéről.

A tizenkét alapító tag ideiglenesen egy öttagú választmány mellett döntött, amelynek elnökévé Lázár Rozália-Zelmát választották. Mővelődési alelnök: Truőcő Éva, szociális alelnök: Pőltineanu Annamária, gazdasági-pénzügyi alelnök: Molnár Julianna. A szervezet ideiglenes székhelye Lázár Rozália-Zelma lakása.

Az új szervezet legfontosabb célkitőzéseiként az anyanyelv ápolását (különösképpen a többnyire vegyes házasságban elő családok gyermekei számára szervezett írás-olvasás tanítását), az anyanyelvi mővelődést szolgáló találkozók szervezését jelölte meg, valamint azt, hogy megkeressék és bevonják a társadalomszervező munkába a megye magát magyarnak valló lakosságát. Az alapító tagok becslése szerint Vâlcea megyében száznál több magyar él.

*** Incze Tibor szenátor és Antal István képviselő március 27-én, szerdán, részt vesz a Szociális Demokrácia Romániai Pártja szervezésében Románia kőolajipari szektorának rehabilitációja címmel Bukarestben megrendezésre kerülő szakmai tanácskozáson, amelyre a téma szakértői mellett meghívást kaptak a parlamenti pártok képviselői is.