1996. március 11., hétfő IV. évfolyam, 736. szám

*** 1996. március 9–10-én, szombaton és vasárnap Csíkszeredában ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa.

A megszavazott napirend előtt Markó Béla szövetségi elnök a millecentenáriumi évfordulóval kapcsolatos, Takács Csaba a szociális-gazdasági kérdésekkel, illetve a készülő új szlovákiai területi­közigazgatási törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra tett javaslatot. Tőkés László tiszteletbeli elnök beszámolt az utóbbi hónapokban a szövetség szolgálatában végzett munkájáról.

A napirendre térve, az SZKT meghallgatta a helyhatósági választások előkészítéséről szóló beszámolót Demeter János kampányfőnök előadásában. Ezt követően a testület Takács Csaba ügyvezető elnök javaslatára megerősítette Béres Andrást az Ügyvezető Elnökség oktatásügyi alelnökének tisztjébe. A Tanács meghallgatta Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető tájékoztatóját a készülő Párttörvényről és az RMDSZ ezzel kapcsolatos gyakorlati teendőiről.

Az első nap központi kérdése a belső választásokra vonatkozó szabályzat volt. Az SZKT általános és cikkelyenkénti vita után elfogadta a szabályzatot.

A testület megvitatta és jóváhagyta az SZKT Mőködési Szabályzatára, a Házszabályra vonatkozó módosításokat. Az első nap programját interpellációk zárták.

Az ülésszak második napján a testület Takács Csaba ügyvezető elnök előterjesztésére jóváhagyta a Gazdasági Alelnökség új struktúráját, amely Gazdasági Főosztályra, Falupolitikai és Mezőgazdasági Főosztályra, valamint Szociális Főosztályra tagolódik.

Az SZKT ezt követően elfogadta a millecentenáriumi évfordulóval, illetve a gazdasági és szociális helyzettel kapcsolatos két nyilatkozatot. A nyilatkozatokat közzétesszük. Egy harmadik, a szlovákiai helyzettel kapcsolatos állásfoglalás szövegének elfogadására már nem jutott idő, ezt az SZKT ÁB saját dokumentumaként fogja közzétenni.

Az RMDSZ belső kérdéseivel kapcsolatos vitára vonatkozóan az SZKT a nyílt ülés mellett döntött. Hosszú vita volt a Borbély Lászlónak a központi kampánystáb, a szövetségi elnöki hivatal és a román pártok közti kapcsolattartásra a szövetségi elnök által adott megbízatásáról. Az ezzel kapcsolatos konklúziók megfogalmazására végül is nem került sor. Ugyancsak félbeszakadt a Szőcs Gézának a Hungária Közapalítvány Ellenőrző Testületébe való kinevezéséről, illetve az ennek kapcsán kialakult nézetkülönbségekről folytatott többórás vita, amelynek során anyagi és elvi-politikai kérdések egyaránt szóba kerültek. A következő időszakban egyeztetésre kerül sor a szövetség vezetői között a közös konklúziók kialakítása végett.

Az SZKT következő ülésének javasolt időpontja és helyszíne: 1996. május 11–12., Sepsiszentgyörgy.

*** 1996. március 8–9-én a párizsi székhelyő Est Libertés és a Romániai Helyhatósági Választottak Szövetsége Helyi választások címmel szemináriumot szervezett Bukarestben. A rendezvényre az albániai, bulgáriai és romániai helyi közigazgatások megerősítését szolgáló PHARE-demokrácia nevő program keretében került sor.

Ebből az alkalomból Jean-Michel Ferrand, Vaucluse-i képviselő, Carpentras város alpolgármestere, Didier Ducros, a Rueil-Malmaison-i polgármester kabinetfőnöke, valamint Jérome Grand D’Esnon, a Tömörülés a Köztársaságért (RPR) főtitkárának jogtanácsosa tartottak előadást a franciaországi helyhatósági választások előkészületeiről, a kampányról, az eredményhirdetésről, illetve a pártok idevágó tevékenységéről.

A szemináriumon részt vettek a romániai demokratikus ellenzék helyi tanácsosai, jelöltjei, kampányfőnökei. Az RMDSZ részéről jelen volt az első napon Seres Dénes szenátor és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.