1996. június 20., csütörtök IV. évfolyam, 806. szám

*** Június 20-án, csütörtökön délelőtt rendes heti tanácskozásra összeült Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Az ülésen, amelyen részt vesz Markó Béla szövetségi elnök is, a helyhatósági választások eredményeit veszik számba, továbbá megvitatják az SZKT soron következő, június 22–23-i, július 6–7-i és szeptemberi üléseivel kapcsolatos tennivalókat, a Szövetségi Egyeztető Tanács 1996. július 2-i ülésével kapcsolatos teendőket, meghallgatnak egy tájékoztatót a magyar-román kulturális együttmőködési munkaprogramról. Az ülés a délutáni órákban még folytatódott és lapzártakor is tartott.

Ugyanakkor a délután folyamán Kolozsváron összeült az RMDSZ Központi Kampánystábja is, a helyhatósági választásokkal kapcsolatos tevékenység és az elért eredmények elemzésére.

*** Egy nagyváradi munkaügyi eset kapcsán – egy taxisofőr munkaviszonyát 1992-ben vállalati rendelettel felbontották, majd az elbocsátási rendelkezést megsemmisítő 1994-ben hozott megyei törvényszéki határozatot, amely az illető munkaviszonyának ugyanabban a beosztásban való visszaállításáról rendelkezik, mind a mai napig nem hajtják végre –Szilágy Zsolt Bihar megyei képviselő június 18-án írásban letett kérdésében arra kért választ az igazságügy-minisztertől és a belügyminisztertől, hogy kinek a hatáskörébe tartozik a bírósági határozatok végrehajtása, s amennyiben nem szereznek érvényt a határozatnak, miért nem indítanak büntető eljárást azok ellen, akik vétkesek a bírósági határozat végrehajtásának elmulasztásáért.