1996

1996. július 18., csütörtök IV. évfolyam, 825. szám

*** Egyetemi felvételizők figyelmébe!

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben több egyetem titkárságán fiataljaink azon kérdésére, hogy felvételizhetnek-e anyanyelvükön, ismételten nemleges választ adtak, Asztalos Ferenc képviselő, a Képviselőház Oktatásügyi bizottságának alelnöke az alábbiakra hívja fel minden érintett figyelmét:

Az RMDSZ vezető tisztségviselőinek Liviu Maior tanügyminiszterrel, valamint Ecaterina Andronescu államtitkár-asszonnyal folytatott többszöri megbeszélései eredményeként 1996. május 20-i keltezéssel megszületett a 10.033. számú, egyetemekhez és főiskolákhoz szétküldött miniszteri körlevél, amely szöveg szerinti magyar fordításban a következőket tartalmazza: „Az 1996–1997-es egyetemi felvételikkel kapcsolatban közöljük, hogy érvényben marad az Oktatásügyi Minisztérium 4.637/1995.08.07. számú rendelete.”

A hitelesség kedvéért idézzük az eredeti, román nyelvő szöveget is: „În legőturő cu admiterea în învőőőmântul superior în anul universitar 1996/1997, vő comunicőm cő Ordinul Ministerului Învőőőmântului nr. 4.637/07.08.1995 rőmâne în vigoare.”

Az 1995.08.07-i 4.637. számú rendelet szó szerint azt fogalmazta meg, hogy biztosított az anyanyelven való felvételizés azokból a tantárgyakból, amelyeket a jelentkezők ezen a nyelven tanultak, tehát az idei egyetemi felvételikre is ez az előírás az érvényes.

Az RMDSZ Oktatási Főosztályának megbízásából 1996. július 16-án Asztalos Ferenc megbeszélést folytatott Liviu Maior tanügyminiszter kabinetfőnökével és Ecaterina Andronescu felsőoktatásért felelős államtitkár-asszonnyal, és tudomásukra hozta azt, hogy az ország több egyetemének titkárságán próbálnak megfeledkezni a miniszteri körlevélről. A Tanügyminisztérium képviselői biztosították Asztalos Ferencet arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteszik azokat a hivatalos lépéseket, amelyek eredményeként érvényt szereznek a jelzett körlevél tartalmának. Minden félreértés és utólagos magyarázkodás elkerülése végett Asztalos Ferenc július 22-én tárgyalni fog a kérdésben Liviu Maior miniszterrel is, aki addigra hazaérkezik külföldi útjáról.