1996. december 19., csütörtök IV. évfolyam, 934. szám

***      Szerdán, december 18-án este együttes ülést tartott az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportja.

Az ülésen Markó Béla szenátor, szövetségi elnök beszámolt a kormánykoalíciós tárgyalások eredményeiről, majd megválasztották az RMDSZ képviselőit a Román Parlament állandó küldöttségeiben, illetve a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) ellenőrző állandó bizottságban.

A választások eredménye a következő:

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésében a román delegáció tagja: Frunda György szenátor; póttag: dr. Kelemen Attila képviselő;

Nyugat-Európai Unió: Szabó Károly szenátor;

Európai Integrációs Bizottság: dr. Bárányi Ferenc képviselő;

Interparlamentáris Unió Román Csoportja: Pécsi Ferenc és Kovács Csaba Tibor képviselők;

A Fekete-tengeri Gazdasági Együttmőködés Parlamenti Közgyőlése: Kerekes Károly képviselő;

A Román Hírszerző Szolgálatot Ellenőrző Bizottság tagja: Verestóy Attila szenátor.

December 19-én, csütörtök délelőtt a Szenátus és a Képviselőház együttes ülésen megszavazta az állandó delegációk és bizottságok összetételét.

 

***      A Történelmi Máramaros Területi Szervezete 1996. december 14-én tartotta tisztújító közgyőlését Máramarosszigeten. A közgyőlés titkos szavazással megválasztotta a Máramarosszigeti Területi Szervezet elnökét dr. Zaharánszki Mihály mérnök személyében. Az ugyancsak titkos szavazással megválasztott területi választmánynak Máramarosszigetről 15, Hosszúmezőről 2, Borsáról, Felsővisóról, Nagybocskóról, Felsőrónáról, Aknasugatagról, Kistécsőről egy-egy, összesen tehát 23 tagja van.

 

***      Nemrég kibővített ülést tartott Székelykeresztúron az RMGE elnöksége. A napirend során a téli tanfolyamok előkészületeit, a kormánykoalíciós tárgyalások és a nemzetközi kapcsolatok alakulását, az Egyesület, az Erdélyi Gazda és a Gazda Kft. anyagi helyzetét elemezték. A nemrégiben elhunyt Jakab Árpád és a visszavonuló Szaniszló József helyébe a névsoron következő póttagokat, Gál Ödönt és Vénig Zoltánt rendes elnökségi tagokként erősítette meg a testület.