1996

1996. augusztus 27., kedd IV. évfolyam, 853. szám

***               1996. augusztus 26-án délelőtt az RMDSZ vezetői – Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök – több mint kétórás megbeszélést folytattak Budapesten Horn Gyulával, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével. A találkozáson jelen volt Somogyi Ferenc külügyi államtitkár és Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára.

A találkozót az RMDSZ szövetségi elnöke kérte azzal a szándékkal, hogy a szövetség vezetői személyesen is tájékoztassák a magyar miniszterelnököt az RMDSZ-nek a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos álláspontjáról. Mint ismeretes, az RMDSZ Operatív Tanácsa közleményben hozta nyilvánosságra ezt az álláspontot, és utólag az RMDSZ Külpolitikai Tanácsadó Testülete is tárgyalt erről a kérdésről.

A magyar miniszterelnökkel létrejött találkozón az RMDSZ vezetői javasolták az alapszerződés szövegének jobbítását azokban a pontokban, amelyekkel a szövetség nem tud egyetérteni, és ugyanakkor kifejtették ellenvéleményüket az aláírás időpontjával kapcsolatban. Horn Gyula biztosította a küldöttséget, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja az RMDSZ törekvéseit, beleértve a magyar kormány programjában is szereplő, az európai normáknak és gyakorlatnak megfelelő autonómiaformákat, és hogy az egyházi és közösségi javak kérdésében is keresik az alapszerződésen kívüli megoldást, de ugyanakkor úgy értékelte, hogy a már egyeztetett szöveg aláírására minél hamarabb sor kell hogy kerüljön.

A találkozó után az RMDSZ vezetői, illetve Somogyi Ferenc és Tabajdi Csaba államtitkárok sajtóértekezleten fejtették ki véleményüket.

 

***               A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt legutóbbi országos választmányi ülésének határozata értelmében a párt megpróbál eleget tenni az új Párttörvénynek a törvényes újrabejegyeztetéshez szükséges azon előírásának, amely kötelező feltételként szabja meg a 15 megyében létező 10.000 tagot és a megyénként legkevesebb 300 tagot.

E célkitőzésnek megfelelően Gyímesbükkön Nagy Benedek parlamenti képviselő, az RMKDP Országos Vezetőségének tagja, és Deáky András helybéli tanár két egymást követő népgyőlésen, népes hallgatóság előtt ismertették a mai európai kereszténydemokrácia célkitőzéseit, valamint az EUCD-tagsággal bíró RMKDP bejegyeztetésének fontosságát a romániai magyarság érdekeinek szempontjából. Hangsúlyozták, hogy az RMKDP a jövőben sokat tehet a jövőben azért, hogy jogos igényeinket elfogadják a nyugati országok politikusai, és hozzájárulhat az ország európai integrációs esélyeinek növeléséhez. A csíkszéki kereszténydemokratákból és helybeliekből alakult Kezdeményező Bizottság jelenlétében mindkét győlésen sokan kitöltötték a belépési nyilatkozatot, ami biztató jel arra nézve, hogy rövidesen létrejöhet az RMKDP Bákó megyei Területi Szervezete is.

 

***               Béres András, az RMDSZ oktatásügyi alelnöke a budapesti Kertészeti Egyetem meghívására augusztus 20–22-e között Budapestre látogatott, ahol részt vett a Kertészeti Egyetem évnyitó és diplomakiosztó ünnepségén. Erre abból az alkalomból került sor, hogy Nyárádszeredán végzett a Kertészeti Egyetem első promóciója, és az idei tanévben 110 hallgató kezdi meg ebben az oktatási központban főiskolai tanulmányait.

E látogatás alkalmával Béres András megbeszélést folytatott az egyetem prorektorával, a kertészeti kar dékánjával, találkozott Egyed Alberttel, az MKM főosztályvezetőjével, Törzsök Erikával, a HTMH alelnökével, továbbá dr. Ábrahám Istvánnal, a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. vezérigazgatójával, akivel az erdélyi iskolák tankönyvellátásával kapcsolatos kérdésekről tárgyalt. Hasonlóképpen találkozott dr. Dinya László helyettes államtitkárral, akivel Egyed Albert minisztériumi főosztályvezető és Berki Anna főosztályvezető-helyettes jelenlétében megbeszéléseket folytatott a Székelyföldi Egyetem létrehozásával kapcsolatosan. A találkozókon részt vett Székely Győző, az ÜE Oktatásügyi Főosztályának főelőadója is.