1996

1996. augusztus 20., kedd IV. évfolyam, 848. szám

***               Szombaton, augusztus 17-én került sor a Kolozs megyei Székelyszentistvánon az erdélyi millecentenáriumi ünnepségsorozat egyik jelentős, központi rendezvényére. A honfoglalás 1100. évfordulójának és államalapító szent királyunk emlékének szentelt istentiszteleten dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd felszentelték a Református Nőszövetség zászlaját. Ünnepi beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke. Méltatta az eseményt a község polgármestere és Kolcsár Sándor esperes, az unitárius egyház nevében. Történelmi megemlékezést tartott dr. Egyed Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A helyi református templomban lezajlott ünnepséget a szászcsávási vegyeskórus mősora és Barabás Kásler Magda koncertje zárta. Az ünnepi rendezvénysorozat egy másik kiemelkedő mozzanatára a székelyszentistváni Barátosi udvarházban került sor, ahol kiállítás nyílt az erdélyi egyházak, nemesi családok, települések fába vésett, rézből domborított, ex-librisekbe megörökített címereiből. Az Aradits László rézdomborításait, Sándor József fafaragásait és Ilyés István ex-libriseit bemutató kiállítás millecentenáriumi üzenetét dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke méltatta megnyitó beszédében. Dr. Székely András heraldikus a címerek tudományos magyarázatát mondta el. A napot falutalálkozó zárta, melynek keretében Somai József, az SZKT ÁB titkára köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi rendezvényt a székelyszentistváni református egyházközség (lelkész: Kiss Dénes) és az EMKE szervezte.

 

***               Vasárnap, augusztus 18-án avatták fel Kiskászonban a Búcsújárók Emlékházát, a kereszténységünk búcsújárásának kegytárgyait összegyőjtő múzeumot a falu egykori iskolájának közösségi összefogással felújított épületében. Az ünnepséget megnyitó szentmisén Jakab Gábor főesperes hirdetett igét. Az avató ünnepségen beszédet mondott dr. Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Csetri Elek, az MTA tagja, Kónya Ádám, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Jánó Mihály, a Kovászna megyei Mővelődési Felügyelőség vezetője. A megnyitó ünnepséget a nyéki (Magyarország) néptánccsoport és a kézdivásárhelyi öntevékeny színjátszók mősora zárta.

 

***               Ugyancsak vasárnap, augusztus 18-án, a honfoglalás 1100. évének tiszteletére ökumenikus istentiszteletre került sor a tordai unitárius templomban. Ezt követően rövid kultúrmősor volt, majd az unitárius templom cintermében leleplezték a millecentenárium tiszteletére állított kopjafát. A Kolozs megyei szervezet képviseletében jelen volt Boros János alelnök, Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselő, valamint Pataky József, Torda és vonzáskörzete RMDSZ-szervezetének elnöke, városi tanácsos, aki rövid beszédben méltatta az eseményt és köszöntötte az egybegyőlteket.