1996. augusztus 16., péntek IV. évfolyam, 846. szám

***               Csíkszeredában a városi RMDSZ-szervezet újraalakítására létesült kezdeményezőcsoport, valamint a területi szervezet választmánya és elnöksége közös szervezésében zajlik a városi szervezet elnökét és 32 tagú döntéshozó testületét, a Városi Küldöttek Tanácsát megválasztó közvetlen és titkos belső választás előkészítése. Augusztus 15-én, csütörtökön este a választási bizottság véglegesítette a jelöltlistákat.

A városi szervezet elnöki tisztségére hárman pályáznak: Nagy Antal (55 éves, tanár), Sántha Pál Vilmos (54 éves, közgazdász) és Szőke Domokos (28 éves, mérnök). Ugyancsak véglegesítették a 24 körzeti szervezet elnöki tisztségére pályázók listáját, valamint a városi küldöttek jelöltlistáját. A VKT a 24 megválasztott körzeti elnökből, illetve további 8, városi listán megválasztott küldöttből áll majd össze.

Az augusztus 19–24-e között sorra kerülő mozgóurnás választáson részt vehet minden nagykorú, Csíkszeredában állandó lakhellyel rendelkező román állampolgár, aki tagja az RMDSZ-nek vagy a szövetség társult és kollektív szerveződéseinek.

 

***               Takács Csaba, az RMDSZ választási kampányigazgatója körlevélben fordult az RMDSZ társult ifjúsági, szakmai és rétegszervezetei elnökeihez, amelyben az SZKT júliusi határozatában foglaltak szellemében felkéri őket, hogy a szövetség parlamenti képviselete egész társadalmunkat átfogó jellegének és magas szakmai színvonalának biztosítása érdekében a helyi és országos szervezetek vegyenek részt tevékenyen a jelöltállítási folyamatban.

 

***               Augusztus 16-án, pénteken délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa. Az ülés napirendjén szerepel a szenátori és képviselői helyek elosztása a Hargita megyei területi szervezetek között, valamint a román-magyar alapszerződés megkötésével kapcsolatos fejlemények megvitatása, az RMDSZ ezzel kapcsolatos álláspontjának kialakítása. A tanácskozás a délutáni órákban, lapzártakor még folyt.