1995. november 15., szerda III. évfolyam, 662. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1995. november 14-én tartott ülésén aggodalmát fejezte ki az immár 23-ik napja éhségsztrájkot tartó Katona Ádám egészségi állapota miatt.

A cél, amelyért Katona Ádám is küzd – a teljes körő anyanyelvő oktatás biztosítása – Románia minden kisebbségi állampolgára számára fontos; a zetelaki elítéltek jogorvoslata a román demokrácia egyik próbaköve. Az eszközt azonban, amelyet a küzdelemhez választott – saját életének veszélyeztetését –, túl kockázatosnak értékeljük, hiszen a hatalom több hasonló esetben tanúsított passzivitásával bebizonyította, hogy éhségsztrájkot tartó állampolgárainak élete nem eléggé fontos a számára ahhoz, hogy gyors és igazságos megoldásokat keressen a kialakult válsághelyzetekben.

Ezért az Ügyvezető Elnökség azzal a kéréssel fordul Katona Ádámhoz, hogy függessze fel életveszélyessé vált éhségsztrájkját, és győjtsön erőt arra, hogy a továbbiakban is részt vállaljon az e célok eléréséért több síkon folyó küzdelemben, segítve azokat az erőket, elsősorban az RMDSZ-t, amelyek a tiltakozását kiváltó okok megszüntetése érdekében lépnek fel a kormány politikájával szemben. Ehhez az RMDSZ testületei továbbra is felhasználják, mind belföldön, mind külföldön, valamennyi rendelkezésünkre álló politikai és jogi eszközt.

Takács Csaba

ügyvezető elnök

*** Az RMDSZ ezúttal rendhagyó módon szerdán, november 15-én tartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét a szövetség bukaresti székházában. Jelen voltak: Markó Béla, Szabó Károly, Tokay György, Frunda György, Borbély László és Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

A sajtóértekezleten elhangzottakra következő számunkban visszatérünk, addig csak annyit, hogy Markó Béla bejelentette a sajtó képviselőinek, hogy Ion Iliescu államfőhöz intézett nyílt levélben utasította vissza Traian Chebeleu elnöki szóvivő Tőkés Lászlóhoz intézett nyílt levelében az RMDSZ tiszteletbeli elnöke és az RMDSZ ellen intézett újabb támadást és minősíthetetlen rágalmakat. Markó Béla nyílt levelét Ion Iliescu elnökhöz ugyancsak teljes egészében közöljük következő számunkban.