1995. november 1., szerda III. évfolyam, 652. szám

*** Kedden, október 31-én, Nagyváradon sajtóértekezletet tartott Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. A sajtóértekezleten Tőkés László a sajtó megjelent képviselőinek tudomására hozta annak a nyílt levelének a szövegét, amelyet Göncz Árpád magyar és Ion Iliescu román államfőhöz intézett a román-magyar történelmi megbékélés ügyében. Az RMDSZ tiszteletbeli elnöke e levelében alternatív megbékélési indítványt tár a két államfő elé, amelynek lényege, hogy a mindkét nép által óhajtott történelmi megbékélés kimunkálása során a felek ne a francia-német megbékélési modellt, hanem az olasz-osztrák, illetve a dél-tiroli mintát tekintsék mértékadónak és követendőnek.

*** Dr. Cristoph Pan professzornak, a FUEV elnökének a meghívására Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Tokay György ügyvezető alelnök november 5–8-a között Dél-Tirolba látogatnak.

*** Október 28-án, szombaton, bővített ülést tartott az RMDSZ Bihar megyei választmánya. Napirenden szerepeltek a helyhatósági választásra való felkészülés gyakorlati kérdései, valamint a megye magyarságának a nagyprivatizációban való részvétele. A Varga Gábor megyei elnök előterjesztését követően kibontakozott vita során körvonalazódtak a választási kampány sikeres lebonyolítása érdekében szükséges tennivalók, azok fontossági sorrendje, a terepmunka jelentősége. Az ülés végén a választmány jóváhagyta a tizenhét fős megyei kampánybizottság összetételét, benne a hat tájegységi megbízottal.

*** Ted Robert Gurr, az egyesült államokbeli Maryland-i Egyetem professzora a múlt hét végén erdélyi körútja során Marosvásárhelyre látogatott, ahol a Szövetségi Elnöki Hivatalban találkozott Virág Györggyel, a Maros megyei Tanács alelnökével és Makkai Jánossal, a marosvásárhelyi Népújság főszerkesztójével. Az amerikai professzor ezt követően Sepsiszentgyörgyre és Brassóba is ellátogatott, ahol a helyi RMDSZ-vezetőkkel, RMDSZ-képviselőkkel és ellenzéki pártok képviselőivel találkozott. Ted Robert Gurr jelenleg összehasonlító politikát, konfliktuselemzést, etnikumközi kapcsolatokat és államelméletet tanít a Maryland-i Egyetemen. Fő kutatási területe a kisebbségi jogok és a konfliktusmegelőzés.

*** Katona Ádám, az Erdélyi Magyar Kezdeményezés szóvivője 1995. október 23-án keltezett, Ion Iliescu államfőhöz intézett Nyílt levelében a román–magyar történelmi megbékélésre tett elnöki kezdeményezés kapcsán annak a véleményének ad kifejezést, hogy a romániai magyarság körében élénk érdeklődést keltett kezdeményezés csak akkor járhat a kívánt sikerrel, ha a megbékélési szándék nem marad meg a nyilatkozatok szintjén, hanem azt konkrét, a problémák gyakorlati megoldását szolgáló tettek támasztják alá. A testvériség vágyálma csak akkor válhatna valósággá – írja Katona Ádám –, “ha országunk román lakosságával teljes mértékben esélyegyenlőséget élvezhetne a mintegy kétmillió lelket számláló romániai magyar nemzeti közösség, ha biztosítva lenne nemzeti identitásunk megőrzése a romániai törvényesített gyakorlatban”. Az EMK RMDSZ-platform szóvivője ezután rámutat arra, hogy az államfő által szentesített új Tanügyi törvény, amelynek alkalmazása “a kommunista Románia homogenizáló iskolapolitikájának felújítását jelentené”, súlyosan sérti az esélyegyenlőség elvét és ezért akadálya a magyar és a román nemzet közötti megbékélési folyamatnak. Levelében Katona Ádám ismét Iliescu elnök elé tárja a romániai magyarság jogsérelmeit – köztük annak a hat zetelaki magyar férfinak az ügyét, akikre 5–5 évi börtön vár, ha kényszerő emigrációjukból szülőföldjükre visszatérnének –, majd bejelenti, hogy meg nem határozott időre éhségsztrájkba lép, amelyet nyomban abbahagy, mihelyt az államfő kegyelmi rendeletét közzé teszi, amit a román államelnök tiszta szándékának jelképes gesztusaként értékelne az olyannyira kívánatos román-magyar megbékélés irányában.