1995. május 4., csütörtök III. évfolyam, 524. szám

*** Az RMDSZ képviselőházi csoportja törvénymódosítási tervezetet nyújtott be az Alsóházban az ún. “zászlótörvény” olyan értelmű módosítása érdekében, ami kiiktatná az idegen államok zászlajának kitűzésével kapcsolatos korlátozásokat.
A Márton Árpád által kezdeményezett javaslat abból indul ki, hogy ehhez elegendő a törvényből kiiktatni azt a szövegrészt, amely szerint idegen ország zászlaját csak hivatalos állami látogatások, nemzetközi tanácskozások és ünnepségek alkalmával lehet kitűzni. A törvényjavaslat indoklásában az RMDSZ képviselőházi csoportja hangsúlyozza, hogy az Európai Unió országaiban nincsenek ilyesfajta korlátozások; az európai gyakorlat szerint ki lehet tűzni más országok zászlaját az állami és a magánépületeken a fogadó ország zászlaja mellett.

*** Április 29-én, szombaton, ülésezett Kolozsváron az RMGE bővített elnöksége.
A tanácskozáson megvitatták az RMGE intézményesítésének lehetőségeit, a belső és külső anyagi erőforrások biztosításának módozatait. Ennek érdekében hangsúlyozták a tagdíjak begyűjtésének, szponzori szerződések megkötésének, pályázatok benyújtásának szükségességét. Fontos szerep hárul a Gazda Kft-re is, ezért a testület behatóan foglalkozott az üzleti lehetőségek felkutatásával, szerződéses kapcsolatok, közös vállalkozások létrehozásával. A vita során megállapítást nyert a beindult országos információs hálózat fontos szerepe, a magyar gazdák és vállalkozók tájékoztatását szolgálni hivatott AGROINFO nevő kiadvány szerepének gazdasági jelentősége.
Sor került a területi szervezetek beszámolóira, a gazdaköri tevékenység, a szaktanácsadás, valamint az ezüstkalászos tanfolyamok kiértékelésére, a tanfolyamvezetők tiszteletdíj-alapjainak leosztására.
Az RMGE tevékenységének fellendítése, megújulása érdekében figyelembe kell venni a területi tisztújító közgyűlések tapasztalatait, az ott elhangzott vagy elhangzó javaslatokat. Ezek alapján kell előkészíteni a novemberben megtartandó országos tisztújító küldöttgyűlést.
Az RMGE fontos feladatának tekinti a faluturizmus támogatását, és szorgalmazza az eddigi eredmények népszerűsítését, újabb települések bevonását, valamint a vendégfogadók képzését. Támogatja a testvérgazdaköri kapcsolatok kialakítását.
Az elnökség tagjai sorába felvette üresedés miatt Szaniszló Józsefet, illetve kooptálta Horváth Aranyt, az Erdélyi Gazda főszerkesztőjét.
Az elnökség elhatározta, hogy az RMGE küldöttei az RMDSZ IV. Kongresszusán építően járuljanak hozzá az RMDSZ mezőgazdasági programjának kialakításához.

*** 1995. április 23-a és május 7-e között a Nyárádmenti Kórusszövetség szervezésében 14. alkalommal került sor a Nyárádmenti Kórustalálkozóra. A rendezvénysorozat a cserefalvi református templomban kezdődött április 23-án, amikoris a Kóruszövetség tagkórusainak és meghívottainak körzeti találkozója zajlott le. Megnyitó beszédet Zonda Attila zenetanár, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke mondott. A kórustalálkozót szakmai kiértékelő beszélgetés követte szakemberek, kórusvezetők részvételével, amelynek során körvonalazták a Nyárád menti és általában az erdélyi kórusmozgalom jelenlegi állapotát, vázolták fejlődési vonalait a hagyományápolás, a közösségteremtés és az igazi művészi értékek létrehozásának nemzetmegtartó útján.
Április 30-án, Ákosfalván folytatódott a rendezvénysorozat a művelődési otthonban rendezett Gyermekkórusok Találkozójával.
A hagyományos rendezvény a május 5-7-e között sorra kerülő Nyárádmenti Tavasz elnevezésű háromnapos népzenei fesztivállal zárul, amelynek eseményei a Népi zenekarok és népdalszólisták találkozója, a vadadi művelődési otthonban, május 5-én, Népdalkörök és népi együttesek találkozója, a nyárádmagyarósi művelődési otthonban, május 6-án, és a Népdalfeldolgozásokat éneklő kórusok találkozója a nyárádszeredai művelődési otthonban, május 7-én.