1995. május 24., szerda III. évfolyam, 538. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. május 23-án Csíkszeredában ülésezett a Székelyföldi Egyeztető Tanács (SZET). A jelenlevő szervezetek – az RMDSZ Csíkszéki területi Szervezete, a Gyergyószéki területi RMDSZ, az Udvarhelyszéki területi RMDSZ, a Kovászna megyei RMDSZ – képviselői a következő konszenzusos álláspontot alakították ki:
1. A belső választások kérdésében:
a) A SZET szükségesnek tartja a belső választások megtartását;
b) A SZET általános, egyenlő és titkos belső választással ért egyet;
c) A SZET nem fogadja el a kevert belső választási rendszert;
d) Az RMDSZ belső választásait a rendes országos parlamenti választásokat megelőző egy éven belül kell megtartani.
2. A kataszter kérdésében:
a) A SZET szükségesnek tartja a romániai magyar nemzeti közösség kataszterének összeállítását;
b) A belső választások megtartása nem függvénye a kataszter összeállításának;
c) A belső választások választói névjegyzék alapján történnek.
3. Az autonómia kérdésében:

NYILATKOZAT

A Székelyföldi Egyeztető Tanács résztvevő szervezetei a képviselt közösségek nemzeti identitásának megőrzéséért, a közösségek védelméért,
a szülőföldön való megmaradás társadalmi, oktatási, kulturális, gazdasági feltételeinek megteremtéséért és érvényre juttatásáért,
a belső önrendelkezés megvalósításáért,
az állam szuverenitásának, területi integritásának és politikai függetlenségének tiszteletben tartásával
kinyilatkozzák,
hogy az általuk képviselt közösségek tagjai élni akarnak a területi autonómia jogával, igénylik a törvényes feltételek megteremtését ezen autonómia-jog gyakorlásához.

Csíkszereda, 1995. május 23.

Az RMDSZ Csíkszék Területi Szervezete
Az RMDSZ Gyergyószék Területi Szervezete
Az RMDSZ Udvarhelyszék Területi Szervezete
Az RMDSZ Kovászna megyei Területi Szervezete