1995. június 8., csütörtök III. évfolyam, 548. szám

*** 1995. június 7-én Marosvásárhelyen folytatódott dr. Tabajdi Csabának, a Magyar Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának és Bálint Pataki Józsefnek, a HTMH főosztályvezetőjének erdélyi körútja. Ebből az alkalomból a Maros megyei szervezet vezetősége Fórumot rendezett a szervezet marosvásárhelyi székházában.
A vendégeket Markó Béla szövetségi elnök, Zonda Attila megyei elnök, dr. Kelemen Attila TKT-elnök, az RMKDP és RMKGP képviselői fogadták. A találkozón részt vett Nagy Győző polgármester, a Maros megyei Szervezet Ügyvezető Elnökségének tagjai, városi és megyei tanácsosok, a TKT, TET, EKT képviselői és számos érdeklődő RMDSZ-tag is.
Dr. Tabajdi Csaba államtitkár összegezte erdélyi körútja tanulságait, hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarságot nem szegény rokonként kell kezelni, hanem partneri kapcsolatra van szüksége. Kell az euroatlanti integráció – mondotta –, de emiatt nem szabad feláldozni az erdélyi magyarság ügyét. Arról is szólt, hogy az alapszerződés nem gyógyír vagy csodaszer, hiszen évszázados problémákat nem lehet egy papírral megoldani. A cél az, hogy az erdélyi magyarság kapja meg az őt megillető jogokat.
A bevezető után a vendégek válaszoltak a jelenlevők kérdéseire, melyek az alapszerződés, Magyarország NATO-tagsága, a gazdasági helyzet, a kárpótlás témaköreit érintették.
A Fórum után Tabajdi Csaba államtitkár Markó Béla szövetségi elnökkel folytatott megbeszélést, a Szövetségi Elnöki Hivatalban.

*** 1995. június 6–8-a között Illyefalván, a KIDA Központban sor került a romániai magyar alapítványok soros tanácskozására. Kató Béla vezetésével az alapítványok tájékoztatást adtak tevékenységükről, jogi és gazdasági eligazítás hangzott el, és megbeszélték az együttműködés lehetséges módozatait. A tanácskozás napirendjén központi kérdésként szerepelt az Illyés Közalapítvány és a romániai magyar alapítványok együttműködése az új, alkuratóriumi rendszer keretében. A jelenlévők tájékoztatást kaptak az alkuratóriumi rendszer struktúrájáról, a szaktestületek összetételéről, a pályázati űrlapok beszerzésének lehetőségéről. Az Alkuratórium képviselői ajánlásokat tettek a szaktestületek stratégiai prioritásainak kialakítására vonatkozóan, és megtárgyalták az Alkuratórium feladatait a nemzeti közösség önépítésének, a civil társadalom kiépítésének ösztönzése érdekében. Az Illyés Közalapítvány képviseletében jelen volt dr. Bátai Tibor irodavezető.
A tanácskozáson részt vett Markó Béla szövetségi elnök, az Alkuratórium elnöke, dr. Kötő József, az Alkuratórium ideiglenes titkára, továbbá a szaktestületek titkárai, valamint az Ügyvezető Elnökség képviseletében Bodó Barna és Somai József ügyvezető alelnökök.