1995

1995. december 12., kedd III. évfolyam, 680. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. december 17-én, vasárnap délelőtt 10 órára összehívom a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége kolozsvári, Bilaőcu (Republicii – Majális) út 60. sz. alatti székházába.

Kolozsvár, 1995. december 11.

Takács Csaba

az RMDSZ ügyvezető elnöke

*** Liviu Maior tanügyminiszter 1995. december 12-én kinevezte a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum új igazgatóját Wolf Rudolf történelem szakos tanár személyében, akit az iskola tanári kara jelentős szavazattöbbséggel ajánlott erre a tisztségre Szilágyi Júlia igazgatónő jogellenes leváltása után.

A kinevezés előzményeihez tartozik, hogy az iskola udvarán 1995. december 9-én tartott, tiltakozó győlés jellegő nyílt szülői értekezleten – amelyen felszólalt többek között dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Ioan Botiza görög-katolikus előadótanár, Kónya-Hamar Sándor képviselő, és amelyen jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke is – a résztvevők elhatározták, hogy hétfőtől nem engedik iskolába gyerekeiket az igazgatóválságnak a tanári és szülői közösség akarata szerinti megoldásáig. A Megyei Tanfelügyelőségnek a japán sztrájk beszüntetésére és a nagygyőlés elhalasztására felszólító átirata ellenére hétfőn, december 11-én a szülők nem engedték iskolába a gyerekeket. December 11-én, hétfő délután a szülői bizottság újabb ülésén megerősítette a polgári engedetlenségi akció folytatásának szándékát. Az Apáczai Csere János líceummal szolidarizált a másik két kolozsvári magyar iskola, a Brassai és a Báthory líceum is, kilátásba helyezve csatlakozásukat az iskolasztrájkhoz.

Az ügyben Markó Béla szenátor, szövetségi elnök a múlt hét folyamán személyesen tárgyalt Liviu Maior tanügyminiszterrel, aki ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a kérdést az iskola tantestületének demokratikus döntése alapján fogják megoldani.

*** December 12-én, kedden, Alexandru Mironov ifjúságügyi miniszter hivatalában fogadta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Tanács küldöttségét. Az RMDSZ részéről Nagy Zsolt ifjúságügyi ügyvezető alelnök és Mátis Jenő parlamenti képviselő, a MIT részéről Ráduly Róbert elnök és Vajda László elnökségi tag vett részt a találkozón.

A romániai magyar ifjúság képviselői ismertették az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Ifjúsági Főosztályának mőködését és felépítését, és bemutatták a magyar ifjúsági szervezetek érdekképviseleti testületét, a Magyar Ifjúsági Tanácsot. A megbeszélés fő témája az a törvénytervezet volt, amely a volt pionír- és KISZ-szervezetek tulajdonát képező ingatlanokról és egyéb javakról fog rendelkezni. A szenátusi szavazás után e törvénytervezet jelenleg a Képviselőház szakbizottságainak napirendjén szerepel. A romániai magyar fiatalok küldöttsége kérte a minisztert, támogassa azt, hogy a törvénytervezetbe kerüljenek be olyan rendelkezések, amelyek biztosítják az ifjúsági szervezeteknek a beleszólást és döntési lehetőséget a fiatalok számára létesített intézmények – ifjúsági házak, üdülők – igazgatásában és mőködésében.

*** 1995. december 3-a és 10-e között az „Emberek Innen Meg Onnan” nemzetközi szervezet az Európa Tanács támogatásával Strasbourgban Nacionalizmus és a nemzeti kisebbségek elismerése címmel szemináriumot szervezett fiatal politikusok számára. A rendezvényen az RMDSZ-t Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa képviselte.

*** Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége úgy döntött, hogy testületileg csatlakozik a múlt hét eleje óta éhségsztrájkot tartó Molnos Lajos megyei elnökhöz, mintegy éhségsztrájk-láncot alakítva ki 1995. december 23-ig. Egy-egy napos éhségsztrájkot vállalt ezidáig Bartha Margit, Király Erzsébet, Bálint Kelemen Attila városi tanácsos, Deák Ferenc, az RMDSZ bácsi szervezetének elnöke és Konrát Tibor, a bácsi választmány tagja. Hasonló szándékot jelentett be Moldován Béla, Poszler Klára, Boros János, Kún József, Gyémánt Mihály, Pálffy Zoltán, Bitay Csaba, Sebi Mária, Minier Csaba és Bunea Olga is.

*** Javában folynak a helyhatósági választásokra való előkészületek – falugyőlések, jelöltek kiválasztása, stb. – Kolozs megyében is. Az elmúlt héten Gyaluban, Magyarszováton, Tordán, Gyerővásárhelyen és Körösfőn vettek részt győléseken a megyei kampánystáb és a Kolozs megyei parlamenti képviselet tagjai: Pálffy Zoltán ügyvezető titkár, Buchwald Péter szenátor, Mátis Jenő, Kónya-Hamar Sándor és Neményi József Nándor képviselők, Pálffy Károly alelnök, Boros János alelnök, Barazsuly Emil, Mikó Lőrinc városi tanácsos, Bálint Kelemen Attila városi tanácsos és Bokor János körzeti elnök.