1995. augusztus 22., kedd III. évfolyam, 601. szám

*** 1995. augusztus 20-án, a Maros megyei Hármasfaluhoz tartozó Székelyszentistvánban megtartották a hagyományos Szent István emlékünnepet. A bensôséges és színvonalas ünnepi megemlékezés nagy része a helyi református templomban zajlott le. Az ünepség alkalmából délelôtt Bustya Dezsô, az Erdélyi Református Egyházkerület fôjegyzôje, délután Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi Vártemplom lelkésze hirdetett igét.

Az ünnepség során Kötô József mûvelôdés- és egyházügyi alelnök felolvasta Markó Bélának, az RMDSZ szövetségi elnökének az ünneplôkhöz írt történelemidézô levelét. Dr. Szabó András, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja rendkívül tanulságos és színvonalas elôadást tartott Szent István király jogalkotásáról és államalapító szerepérôl, a kereszténység felvételérôl, ami a magyaroknak a nyugat-európai keresztyén államokhoz való tartozását jelentette. Zonda Attila, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke beszédében méltatta a nagy király személyének jelentôségét. Losonczi Réka Csongrád város képviseletében üdvözölte az ünneplô közönséget, és barátságuk jeléül egy Szent István királyt ábrázoló kis bronzszobrot nyújtott át. Ezt követôen dr. Gálffy Zoltán, a Protestáns Teológia professzora Szent István király emlékezete címmel tartott felemelô elôadást.

Az ünnepség különlegesen szép színfoltja volt Kusztos Endre festômûvész életmû-kiállítása, amelyet dr. Kötô József nyitott meg. Az eseményt ékesítette a “Szilveszterek” kamarazenekara és a helyi gyermekkórus mûsora. Az ünnepség során a református templomban fellépett a marosvásárhelyi “Musica humana” kórus, a helyi mûvelôdési házban pedig az erdôszentgyörgyi középiskola népitáncegyüttese.

Az egész napos ünnepség záróakkordjaként a református templomban fellépett Dévai Nagy Kamilla budapesti elôadómûvész, aki különleges dalmûvészeti képességével koronázta meg a rendezvényt.