1995. augusztus 18., péntek III. évfolyam, 599. szám

*** KÖZLEMÉNY

1995. augusztus 25-én, pénteken délelôtt 11 órára a marosvásárhelyi Szövetségi Elnöki Irodába összehívom az RMDSZ Operatív Tanácsát.

Napirenden a tanügyi válságkezelô bizottság javaslatai a szeptemberi tiltakozó rendezvényekkel kapcsolatosan.

Marosvásárhely, 1995. augusztus 18.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** KÖZLEMÉNY

A Szövetségi Képviselôk Tanácsának következô ülése 1995. szeptember 16-án és 17-én Gyergyószentmiklóson lesz.

Kérem a területi szervezeteket, illetve az SZKT tagjait, hogy idejében iktassák programjukba a kétnapos ülést.

A napirendet az Állandó Bizottság javaslatai alapján hamarosan közöljük.

Marosvásárhely, 1995. augusztus 18.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** Az augusztus 20-i, Szent István-napi ünnepségekre a Határon Túli Magyarok Hivatala meghívta a határon túli magyarok szervezeteinek vezetôit, hogy vegyenek részt a magyarországi rendezvényeken. Az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezetô elnök vesz részt az ünnepi rendezvényeken, és meghívást kaptak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetôi is.

A látogatás alkalmával, augusztus 19-én Gál Zoltán, az Országgyûlés elnöke fogadja a határon túli magyarok szervezeteinek vezetôit, és sor kerül egy találkozóra a magyarországi sajtó képviselôivel is.

*** A szervezôktôl származó téves információból eredôen 1995. augusztus 16-i, szerdai, 597. számú tájékoztatónkba sajnálatos hiba csúszott: a székelyszentistváni Szent István-napi ünnepi rendezvény magyarországi vendége és ünnepi elôadója dr. Szabó András, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja (nem elnöke). Ugyanakkor közöljük, hogy a rendezvényen Markó Béla szövetségi elnök külföldi meghívása, illetve a magyarországi ünnepségeken való részvétele miatt nem lehet személyesen jelen Székelyszentistvánban, az alkalomra szánt ünnepi köszöntôjét Kötô József mûvelôdés- és egyházügyi alelnök olvassa majd fel az egybegyûlteknek.