1995. augusztus 11., péntek III. évfolyam, 594. szám

*** Borbély Ernô, a Csíkszéki területi szervezet elnöke, a területi elnökség nevében közli az RMDSZ Csíkszéki területi szervezetének szervezésében anyanyelvünkért, a magyar oktatásért, az egyházi oktatásért sorra kerülô tiltakozó rendezvények programját, amelyet még nem tekintenek véglegesnek, az a csíkszéki RMDSZ választmányának és elnökségének döntései alapján módosulhat, illetve tovább bôvülhet. Ehhez javaslatokat, kezdeményezéseket szívesen várnak mindenkitôl az RMDSZ csíkszeredai székházába.

A terv szerint a következô rendezvényekre kerül sor a Csíkszéki területi RMDSZ szervezésében vagy társrendezésében:

1. Augusztus 13-án könyörgô szentmise a csíksomlyói Kegytemplomban, délelôtt fél 11-tôl.

2. Tiltakozó levelek megfogalmazása az Európa Tanácshoz, az Európa Parlamenthez, a román kormányhoz, a Szenátus és a Képviselôház elnökeihez, Románia elnökéhez – augusztus 14-e és szeptember 1-e között.

3. Könyvgyûjtés Csíkszereda fôterén a magyar nyelv és kultúra megôrzéséért – augusztus 18-a és szeptember 5-e között.

4. A csíki régió tömeges részvétele a Székelyudvarhelyen szeptember 2-án sorra kerülô Polgári Fórumon.

5. Tiltakozó nagygyûlés Csíkszeredában, szeptember 8-án, 14 órakor, a város fôterén.

6. Lakossági fórum Csíkszeredában a Szakszervezetek Mûvelôdési Házának nagytermében, a város közérdekû problémáiról, október 2–7-e között.

7. Lármafa-rendezvények 1995. október 7-én.

A Csíkszéki területi szervezet elnöksége felkér mindenkit, aki a magyar oktatás sorsát szívén viseli, hogy vegyen részt e rendezvényeken, hiszen a közakarat és a közérdek csak az egyének hozzáállásán keresztül nyilvánulhat meg. A rendezvényekrôl bôvebb tájékoztatást a sajtó útján tesz közzé a csíkszéki RMDSZ.