1994. szeptember 7., szerda II. évfolyam, 363. szám

*** 1994. szeptember 6-án, Gyergyószentmiklóson ülésezett az SZKT Állandó Bizottsága. A munkálatokon meghívottként részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök és Magyari Nándor önkormányzati alelnök.
Napirenden szerepelt a soron következő SZKT előkészítése, a magyar-román alapszerződéssel kapcsolatos RMDSZ Állásfoglalás és az eddigi tárgyalások értékelése, a Tanügyi törvénytervezettel kapcsolatos aláírásgyőjtés lebonyolításának elemzése, továbbá az Állandó Bizottság és az SZKT szakbizottságainak két ülés közötti munkájának szervezettebbé tétele.
Az Állandó Bizottság javaslata szerint a következő SZKT időpontja: szeptember 30- október 1. Az Egyeztető Kerekasztal szeptember 29-én ülésezne. A tervezett főbb napirendi pontok: az Önkormányzati Konferenciák szerepének RMDSZ-statútumbeli szabályozása, az Ellenőrző Bizottság szabályzatának megvitatása, a belső választásokról szóló határozatcsomag megvitatása, a romániai magyar közösség katasztere elkészítésének megvitatása, továbbá tájékoztatók és interpellációk.
Az Állandó Bizottság ülésén kidolgozott terv és tematika szerint a Közigazgatási és Önkormányzati, a Gazdasági-költségvetési, a Programfelügyeleti, Szabályzatfelügyelő Bizottságok szeptember 16-án, 14 órai kezdettel, a kolozsvári székházban üléseznek.
Az Állandó Bizottság a magyar-román alapszerződéssel kapcsolatos RMDSZ Állásfoglalással és tárgyalásokkal részletesen foglalkozott és jelentést dolgozott ki, amelyet az SZKT ülése elé terjeszt.