1994

1994. szeptember 6., kedd II. évfolyam, 362. szám

*** Szeptember 6-án, kedden, Markó Béla szövetségi elnök megbeszélést folytatott Andrew Philip Foley Bache-csel, Nagy-Britannia bukaresti nagykövetével. A találkozó a brit diplomata kérésére jött létre.

*** 1994. szeptember 5-én, az RMDSZ parlamenti csoportja Borbély Lászlót javasolta a Képviselőház titkári tisztségébe. A Képviselőház plénuma a javaslatot megszavazta, így az alsóház egyik titkára Borbély László Maros megyei RMDSZ-képviselő lett. Korábban ezt a tisztet Kónya-Hamar Sándor töltötte be.

*** 1994. szeptember 5-én, hétfőn, Markó Béla szövetségi elnök bukaresti hivatalában fogadta Victor Ciorbeát, a Testvériség Szakszervezeti Konföderáció (CNSLR Frőőia) elnökét. A megbeszélésen részt vett Mihai Hanagic, a szervezet Politikai és szakszervezeti osztályának vezetője, Florin Diaconescu, az Országos Szakszervezeti Blokk (BNS) alelnöke és Vajda László, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa.
A találkozón konzultáció folyt az alakulóban lévő új szakszervezeti szövetségről, amely a Romániai Demokratikus Konvenció politikai programját kívánja támogatni.

*** 1994. szeptember 4-én, a koltói és a nagybányai RMDSZ szervezésében került megrendezésre az immár hagyományos koltói Petőfi Sándor Ünnepség. A rendezvényen meghívottként részt vett és köszöntő szavaival üdvözölte a népes vendégsereget Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Dávid Gyula, az EMKE elnöke, aki a Magyarok Világszövetsége nevében is szólt, Kötő József, az EMKE főjegyzője, Somai József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, gróf Teleki János, a „Vadgróf” dédunokája, aki a magyarországi Erdély Szövetség nevében helyezte el koszorúját Petőfi Sándor szobránál, valamint számos hazai és külföldi vendég.
A rendezvényt gazdagította Dévai Nagy Kamilla budapesti énekesnő fellépte, valamint a sárospataki Mővelődési Ház ifjúsági csoportjának mősora. A több mint ötórás mősorban felléptek népi táncosok (Koltó, Szamosardó), kórusok, s az ünnepi megemlékezést a nagy költő mőveiből válogatott versek tették színesebbé. A mősort reggelig tartó Petőfi-bál követte.