1994. szeptember 20., kedd II. évfolyam, 372. szám

*** A Szövetségi Képviselők Tanácsának tagjaihoz

Az Állandó Bizottság javaslatára, 1994. szeptember 30-ra, péntek délelőtt 9 órára, Marosvásárhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsának rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos lesz.
Felkérem az Egyeztető Kerekasztal tagjait (az SZKT frakcióvezetőket), hogy már csütörtök délután 17 órakor jelenjenek meg a marosvásárhelyi RMDSZ-székházban egy egyeztető megbeszélésre.
Ugyancsak csütörtökön délután 17 órakor, a szakbizottsági elnökök kérésére, üléseznek a szakbizottságok is Marosvásárhelyen.
Az Állandó Bizottság napirendi javaslatai az SZKT-ra:
1. a) területi önkormányzati konferenciák szabályozása;
b) az Ellenőrző Bizottság Szabályzata;
c) szabályzatmódosítás az Ügyvezető Elnökség hatásköréről;
d) az állandó szakbizottságok tevékenységével kapcsolatos kérdések;
2. a belső választásokról szóló határozatcsomag megvitatása;
3. a romániai magyar közösség katasztere elkészítésének megvitatása;
4. a belső politikai szerveződések státusának rendezése;
5. a szövetségi elnök politikai tájékoztatója;
6. költségvetési jelentés;
7. tájékoztató az aláírásgyőjtésről;
8. interpellációk;
9. az ügyvezető elnök jelentése a szórványban élő magyarsággal kapcsolatos kérdésekről.

Bukarest, 1994. szeptember 20.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** A Kisebbségi nyelveken folyó oktatás törvénytervezetének a hivatalos benyújtása alkalmából, 1994. szeptember 19-én, Markó Béla felszólalt a Szenátusban. Indokolásképpen hangoztatta: a törvényt kezdeményező csaknem félmillió állampolgár aláírásával egyértelmően kinyilvánította egyetértését azzal, hogy az Alkotmány 32. szakasza értelmében biztosítani kell a nemzetiségekhez tartozó tanulóifjúság számára az anyanyelven történő képzést, mindenfajta korlátozás és megkülönböztetés nélkül, az oktatás minden fokán és minden formájában. “Mivel a Szenátus Tanügyi Bizottságában jelenleg tárgyalt Tanügyi törvénytervezet korlátozó kitételeket tartalmaz és elfogadása esetén nyilvánvalóan sérelmet szenvedne az anyanyelven történő tanuláshoz való jog – mondotta –, felkérjük a Szenátus Állandó Irodáját, hogy a választópolgárok jelentős hányadának igényét kielégítendő, biztosítson elsőbbséget ennek a kezdeményezésnek.” Kifejezve továbbá reményét aziránt, hogy Románia Parlamentje úgyszintén tárgyalásba veszi és elfogadja majd a törvénytervezetet. “Az anyanyelven történő oktatás mindeddig elodázott problémájának a megoldása – hangoztatta Markó Béla – hozzájárulhatna a feszültségek csökkentéséhez, az etnikumok közötti megbékéléshez és a reális demokrácia érvényre jutásához ezen a téren.”

*** Több mint tizenkétezren vettek részt a szeptember 18-i szatmárnémeti templom- és iskolanapon. A református gimnázium immár 275-re gyarapodott diáksága számára a tanévnyitó istentiszteletet Tőkés László püspök tartotta a Láncos-templomban. A résztvevők innen rendezett sorokban tették meg a Szamos-negyedben épülő új református templomhoz vezető utat, miközben több ezren csatlakoztak a menethez. Ott a Bogya-Kis lelkész házaspár köszöntötte az egybeseregletteket. A templomépítés javára rendezett szabadtéri ünnepséget Mester Zsoltnak, a Sulyok István Főiskola rektorának a szavalata nyitotta meg. Ezután szót kért Tőkés László püspök, Sipos Miklós, a szatmári református egyházmegye új esperese, Barcza Dániel, a nagykárolyi egyházmegye főjegyzője, Merk Mihály római katolikus kanonok (aki szintén templomot épít a városnegyedben), Szabó István, a Megyei Tanács alelnöke, Balogh Tihamér fehérgyarmati esperes, Muzsnay Árpád, a megyei RMDSZ elnöke, valamint Erdei József, az új gyülekezet főgondnoka.
Tóth-Páll Miklós és Méhes Kati színmővészek szavalatokkal, a fehérgyarmati Erkel Ferenc vegyeskar énekszámokkal, a nagykárolyi Collegium együttes zenekari számok előadásával mőködött közre. A szervezőmunkából derekasan kivette részét, Kabai István vezetésével, a város RMDSZ szervezete.