1994. szeptember 19., hétfő II. évfolyam, 371. szám

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség közli, hogy ma, 1994. szeptember 19-én délelőtt átnyújtotta és bejegyeztette Románia Szenátusában a Kisebbségi nyelveken folyó oktatás nevő törvénytervezetet, amelyet 492.380 állampolgár kezdeményezett és támogat aláírásával. Az aláírások az ország 15 megyéjéből származnak, ezek közül 11 megyében egyenként több mint 10.000 személy vállalja és támogatja e fontos törvényhozási kezdeményezést.
A törvénytervezet bejegyzése a B.P. 1196/1994. szeptember 19. számot viseli.

*** Hétfőn, szeptember 19-én déli 12 órakor Románia Szenátusának Zöld termében tartott sajtóértekezletet az RMDSZ vezetősége. Az alkalmat erre a Kisebbségi nyelveken folyó oktatás törvénytervezetét támogató 492.300 román állampolgártól származó aláírás hivatalos bejegyeztetése szolgáltatta. Mintegy harminc újságíró jelent meg a bukaresti lapok, rádió, tévé csatornák képviseletében, s hallgatta végig a jelenlévő RMDSZ vezetők tájékoztató kommentárjait. A sajtóértekezletet levezető Takács Csaba ügyvezető elnök hangoztatta, hogy a modern román állam fennállása óta, ez az első, állampolgári kezdeményezésre jogszerően, az alkotmányos előírásoknak megfelelően felterjesztett törvénytervezet, melynek megtárgyalása így a román parlamenti demokrácia nagy próbatétele lesz. Kiemelte a tényt, hogy a törvénytervezet közakaratot fejez ki, lévén, hogy számos érintett állampolgár, szakember és testület – az RMDSZ megyei és területi szervezetei, történelmi egyházaink, sajtóorgánumok, pedagógusok – közremőködésével alakult ki végleges formája, és bonyolódhatott le ilyen rendkívüli sikerrel maga az akció. Somai József alelnök kitért arra, hogy viszonylag kedvezőtlen körülmények között és nagyon rövid idő alatt folyt le az aláírásgyőjtés, a támogatottság magas foka így méginkább azt jelzi, hogy a törvényjavaslat reális igényeket fogalmaz meg. S hozzátette, hogy a benne foglaltak semmiképp, semmiben sem sértik a többségi nemzet érdekeit. Ezt a gondolatot nyomatékosította Szabó Károly szenátor is, miután kifejezte reményét, hogy a szenátusi szakbizottság mihamar hozzáfog megvitatásához, rámutatván arra, hogy ez a törvénykezdeményezés tökéletesen beilleszkedik az alkotmányos keretekbe és összeegyeztethető a tárgyalás alatt álló Tanügyi törvénytervezettel. Verestóy Attila szenátor szintén azt hangoztatta, hogy az RMDSZ törvénykezdeményezése kiegészítő jellegő rendelkezéseket alkalmaz, s nem előjogokat igényel. Remélhető eképpen, hogy a parlamenti többség is megértésre talál, s számítani lehet a megszavazásra. Márton Árpád ugyancsak a kezdeményezés rendkívül széles körő, a társadalom legkülönbözőbb rétegeinél megmutatkozó támogattatását emelte ki.