1994. november 24., csütörtök II. évfolyam, 419. szám

*** 1994. november 23-án este ünnepélyes ökumenikus gyászistentiszteletre került sor a kolozsvári Szent Mihály templomban az elmúlt 75 év tömeggyilkosságaiban és elhurcolásaiban áldozatul esett erdélyi magyarok emlékére.
A zsúfolásig megtelt templomban Czirják Árpád érseki helynök köszöntötte az egybegyőlteket, majd a jelenlévők egyperces csenddel adóztak az elhunytak emlékének. Dr. Csetri Elek történész akadémikus megemlékezése után igét hirdetett, illetve imát mondott Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Mózes Árpád, a Magyar Evangélikus Egyházkerület püspöke, dr. Erdő János, az Unitárius Egyház főjegyzője, Tempfli József, a nagyváradi római katolikus egyházmegye püspöke, Borzási István, a Baptista Egyház lelkésze és Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.
Az áldozatok névsorának felolvasása után Péterffy Lajos színmővész Dsida Jenő Psalmus hungaricus c. költeményét szavalta el, majd közös imádkozás után elhangzott a Szózat és a Himnusz is.
Az ünnepélyes gyászistentiszteleten részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, az RMDSZ több más tisztségviselője, képviselők, a platformok vezetői, a megyei szervezet képviselői, közéleti személyiségek.

*** November 23-án, szerdán, a Parlament együttes ülésén megvitatták a Román Hírszerző Szolgálat 1994. évi jelentését és az RHI-t felügyelő parlamenti bizottság jelentését. Az RHI-jelentés, mint ismeretes, több magyarságellenes, illetve az RMDSZ ellen irányuló tételt tartalmaz, s a diktatúra régi módszereit idézve a nemzeti kisebbségekben, elsősorban a magyarságban jelöli meg az ország nemzeti biztonságát, területi integritását fenyegető veszélyt. A romániai közvéleményt egyértelmően a magyarság ellen hangoló dokumentummal kapcsolatban az RMDSZ parlamenti csoportja nevében Verestóy Attila és dr. Csapó József szenátor, valamint Zsigmond László képviselő fejtette ki szövetségünk véleményét, illetve utasította el a romániai magyarságot és annak érdekvédelmi szervezetét megbélyegző vádakat.

*** Kedden, november 22-én, Vajda László, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa vett részt az RMDSZ képviseletében a Romániai Demokratikus Konvenció pártjainak és a Demokratikus Szakszervezetek Konföderációjának vezetői között Bukarestben lezajlott találkozón. A tanácskozás napirendjén az aktuális politikai események, a költségvetéssel kapcsolatos gondok, valamint a kollektív munkaszerződéssel kapcsolatos kérdések szerepeltek.