1994. november 22., kedd II. évfolyam, 417. szám

*** KÖZLEMÉNY
A Külpolitikai Tanácsadó Testület tagjaihoz

1994. november 25-ére, péntek d.u. 3 órára, a marosvásárhelyi elnöki irodába összehívom a Külpolitikai Tanácsadó Testületet. Napirenden: az RMDSZ időszerő külpolitikai teendői; jelenlétünk az európai intézményekben; álláspontunk a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatosan.

Bukarest, 1994. november 22.

Markó Béla
szövetségi elnök
*** Bíró Anna-Mária és Niculescu Antal, a szövetségi elnöki hivatal politikai tanácsosai képviselték az RMDSZ-t az 1994. november 18-a és 20-a között Ráckevén rendezett Kisebbségek, biztonság és államok címő nemzetközi szemináriumon. Az amerikai World Policy Institute által szervezett rendezvényen az Egyesült Államok-beli, ciprusi, Cseh Köztársasag-beli, hollandiai, horvátországi, magyarországi, Nagy Británia-i, oroszországi, szlovákia, ukrajnai és romániai fiatal szakértők vettek részt. Jelen voltak továbbá Frederic Wehrle, az EBEÉ-nek a nemzeti kisebbségek ügyével megbízott főbiztosának a tanácsosa, Gabriel Micu, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának a szakértője, Larry Watts, a Project on Ethnic Relations szakértője, valamint a The New York Times, a londoni The Guardian, a prágai Tyden Magazine, a kassai Pravda, a pozsonyi Narodna Obroda, a kolozsvári Szabadság és az Evenimentul Zilei tudósítói.

*** 1994. november 19-én, Takács Csaba ügyvezető elnök, Incze Tibor szenátor és Fekete Zsolt képviselő találkozott a nagyenyedi választókkal. A Fehér megyei RMDSZ által szervezett találkozót Erzsébet-napi bál követte.

*** Szombaton, november 19-én, Kolozsvárott tartotta közgyőlését az Interconfessio Társaság az Emberi Jogokért és Kisebbségi Vallásszabadságért. Amint azt Tőkés László püspök nyitóbeszédében kifejtette, a közgyőlés időpontjának megválasztása összecseng a Kolozsvári Nyilatkozat második évfordulájóval, amely integráló és szervező elvként hatott az RMDSZ politikájára. Markó Béla szövetségi elnök előadásában a rendező elvek hatásáról beszélt, amelyek hozzájárultak a III. Kongresszust követő RMDSZ-struktúraváltáshoz. Vitaindítójában Borbély Imre, az Interconfessio elnöke, a XXI. századnak megfelelő összmagyar paradigmáról beszélt, melynek kidolgozása ugyancsak integráló hatású lehet. A vitatéma margójára Pozsgay Imre, Nahimi Péter, Tőkéczki László (Magyarország), Hódi Sándor (Délvidék), Kovács Miklós (Kárpátalja), valamint Patrubány Miklós és Szőcs Géza korreferátumokat olvastak fel. A közgyőlés elhatározta, hogy létrehozzák a társaság testvérszervezeteit az anyaországban és az utódállamokban, kiszélesítendő a koncepción dolgozó szakemberek számát. A következő közgyőlésre három hónap múlva, Budapesten kerül sor, amelyen a Társaság összegezi majd a kidolgozott koncepciókat.

*** 1994. november 19-én, Asztalos Ferenc Hargita megyei képviselő, valamint Barkóczi István és Fodor György, az Udvarhely-széki RMDSZ elnöke, illetve alelnöke részt vett a felsősófalvi iskola fennállásának 350. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségen. Beszédében az iskola múltjára hivatkozva, Asztalos Ferenc a templom és iskola megbonthatatlan kapcsolatára, valamint a minőségi oktató-nevelő tevékenység közkövetelményének gondolatára tért ki.