1994. május 4., szerda II. évfolyam, 275. szám

*** 1994. május 3-án ülésezett Kolozsváron az Ügyvezető Elnökség. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök is.
A soron következő SZKT-ülés előkészítése érdekében elemezték a főosztályok előtt álló feladatokat, és kitőzték a dokumentumok elkészítésének és szétküldésének időpontját.
A román-magyar társadalmi kerekasztal előkészítésével kapcsolatban az Ügyvezető Elnökség beszámolót hallgatott meg, és véglegesítette a programot, illetve a résztvevők névsorát. Magyar és román oldalról jeles kutatók, egyetemi oktatók, szakértők ülnek le eszmecserére a kisebbségek jogállásáról, konkrétan az önrendelkezés és autonómia kérdésköréről az RMDSZ két fontos dokumentuma, az 1993. évi Memorandum és a Kisebbségi törvénytervezet kapcsán.
A Tusnádon május 13–15-e között sorra kerülő tanácskozást sajtótájékoztató zárja, 15-én, vasárnap délben 13 órakor.
Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a tervbe vett RMDSZ-kiadványok magyar, román, angol változatai elkészítésének pontos programjával, és kitőzte a határidőket azok szerkesztésére, kinyomtatására és terjesztésére.

*** A Képviselőház 1994. május 3-án, délutáni plénumán elfogadta (214 igenlő szavazattal) a közjegyzők státusát meghatározó törvényt. Ezután a Ház elutasította a korhatár előtti, kedvezményes nyugdíjazásra vonatkozó törvénytervezetet, minthogy az ugyancsak rendhagyó törvényhez szükséges 171 szavazat helyett a tervezet csak 145 igenlő szavazatot kapott. Az ezt megelőző vitában az RMDSZ-frakciót Vida Gyula, Kerekes Károly és Márton Árpád képviselték. Az RMDSZ-frakció teljes létszámával a törvénytervezet elfogadása mellett szavazott, de a kormánypárti többség érvényesítette akaratát.

*** 1994. április 28-án, Tordán, Jósika Miklós, a magyar regényirodalom első jelentős képviselője születésének 200. évfordulóján az EMKE, a helyi RMDSZ, a Római Katolikus Plébánia, a Református Lelkészi Hivtal és az Unitárius Lelkészi Hivatal ünnepségsorozatot szervezett. Emléktáblát helyeztek el az író szülőházán, amelynek leleplezése alkalmából beszédet mondott Ioan Bembea, a város polgármestere és Bartalis Árpád plébános. Ezt követően a város nagy szülötteinek emlékét megörökítő “tordai Pantheonban”, a református templomkertben avattak emléktáblát. Ünnepi beszédet Benkő Samu, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke tartott. A tordai színházban rendezett emlékünnepségen a nagy író munkásságát Lászlóffy Aladár és Rostás István méltatták. A kortárs alkotók főhajtását Lászlóffy Csaba Jósikáról írott monodrámájából felolvasott részletekkel fejezték ki. Az író mőveiből részleteket adtak elő: Jancsó Miklós, Katona Éva, Madarász Lóránt és Vitályos Ildikó. Az esemény jelentőségét növelte Ruha István hegedőmővész fellépése. A színpadképet Suba László szobrászmővész Jósika-portréja uralta.
Az ünnepségsorozatot megtisztelte jelenlétével Rózsa András, Göncz Árpád köztársasági elnök személyes képviselője, valamint Alföldi László, a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségének főtanácsosa.
Az RMDSZ képviseletében Somai József és Kötő József ügyvezető alelnökök vettek részt a rendezvénysorozaton.