1994. július 5., kedd II. évfolyam, 319. szám

*** A Szövetségi Képviselők Tanácsának tagjaihoz

Az Állandó Bizottság javaslatára, 1994. július 9-re, szombat délután 14 órára, Marosvásárhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsának rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos, előreláthatólag vasárnap délután ér véget.
Felkérem az Egyeztető Kerekasztal tagjait (az SZKT frakcióvezetőket), hogy már szombat reggel 9 órára jelenjenek meg az egyeztető megbeszélésre.
Az Állandó Bizottság és az Ügyvezető Elnökség összesített napirendi javaslatai:

1. a Tanügyi törvénytervezettel kapcsolatos teendőkről;
2. a belső választásokról szóló határozat-csomag megvitatása;
3. a belső politikai szerveződések (platformok) státusának rendezése;
4. a szövetségi elnök helyzetértékelése a politikai stratégiaváltás szükségességéről;
5.az Ügyvezető Elnökség Ifjúsági Főosztályának létrehozása és szabályzatának kiegészítése.

Kérem a területi szervezeteket és platformokat, hogy szerda délután 15 óráig jelentsék be a marosvásárhelyi RMDSZ-nél az SZKT-tagok szállásigényét.

Bukarest, 1994. július 4.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** NYILATKOZAT

Az 1994. július 4-re – az ellenzéki tanácsosok javaslata nyomán – összehívott rendkívüli tanácsülés több mint ötórás vitát eredményezett. Ennek során a Demokratikus Konvenció és az RMDSZ tanácsosai kifejtették, hogy ellenzik a kolozsvári Főtér bárminemő módosítását. Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a tervbe vett (úgynevezett régészeti) ásatások mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig tudományos szempontból megalapozatlanok. A kezdeményező Erdélyi Történelmi Múzeum nem rendelkezik a szakfórumok engedélyével sem – így tehát mindenféle munkálat elkezdése törvénysértés, bőncselekmény.
Az ellenzéki tanácsosok rámutattak arra is, hogy az Erdélyi Történelmi Múzeum igazgatójának okfejtésével ellentétben, a tervezett ásatásoknak hangsúlyozottan politikai jellege van, nemcsak kultúra-, de magyarellenesek is, és végső céljuk etnikumok közti feszültség gerjesztése – mely által el lehet terelni a figyelmet az ország és a város súlyos politikai és gazdasági helyzetéről.
Az észérvekre a városvezetés és a szélsőséges nacionalista tanácsosok ismét csak üres demagógiával tudtak válaszolni, folytonosan az úgynevezett “hazafiúi” érzésekre hivatkozva.
A vita folyamán Gheorghe Funar polgármester-pártvezér türelmét vesztette, és nem tudva uralkodni magán, győlölködő indulatain, minősíthetetlen hangnemben, durva és sértő kifejezésekkel illette az RMDSZ-t és annak városi tanácsosait. Az RMDSZ tevékenysége terrorizmus – hangoskodta; véget fog vetni az RMDSZ Kolozsváron két hete tartó terrorizmusának, és megfenyegette az RMDSZ tanácsosait és közvetve magát a szövetséget és Kolozsvár magyar lakosságát is, hogy: “az Isten mentse őket, ha meg akarják akadályozni az ásatásokat!”
Az RMDSZ-tanácsosok, a polgármester sértő és fenyegető magatartását nem tőrve, kikérték maguknak a durva, minősíthetetlen hangnemet és sértéseket, majd tiltakozásul a tudományos mezbe öltöztetett diktatúra és a kisebbség véleményének teljes elnyomása ellen, elhagyták a termet.
Alulírott tanácsosok kijelentjük, hogy továbbra is határozottan kitartunk az RMDSZ szakmailag, jogilag, gazdaságilag és politikailag megindokolt álláspontja mellett a kolozsvári Főtér és a Mátyás-szobor ügyében.

Kolozsvár, 1994. július 5.

Molnos Lajos
Eckstein-Kovács Péter
Boros János
Bálint Kelemen Attila
Mikó Lôrincz
Herédi Gusztáv
Szász Alpár Zoltán