1994. július 27., szerda II. évfolyam, 334. szám

*** A nyári parlamenti vakáció idején ritkábban tart sajtóértekezletet az RMDSZ vezetése. Július 27-én, szerdán Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-beli képviselője, Tokay György, a szövetség EBEÉ-képviselője és Kónya-Hamar Sándor, a Képviselőház titkára találkozott a központi sajtó munkatársaival.
A sajtóértekezletet ezúttal is Markó Béla nyitotta meg, és rövid bevezetőjében ismertette az utóbbi hetek politikai eseményeit, történéseit – RMDSZ-szemszögből. A szövetségi elnök beszámolt Magyarországon tett látogatásáról, a Horn Gyulával létrejött találkozójáról. Kifejtette, szövetségünk változatlanul elvárja, hogy a kisebbségünket érintő kérdésekben ne döntsenek nélkülünk, az RMDSZ megkérdezése nélkül, és ebben a magyar miniszterelnökkel egyet is értettek. Legfontosabb számunkra az anyanyelvő oktatás kérdésének a megoldása. Az RMDSZ érdeklődésének homlokterében továbbra is a kolozsvári ásatások körüli nyugtalanság, a kétnyelvő helységnévtáblák prefektusi rendeletre történt eltávolítása, a Tanügyi törvénytervezet alakulása áll.
Frunda György az Európa Tanácsban végzett munkájáról, a kormányzat, a romániai hatalmi tényezők nemzetközi megítéléséről beszélt, és elmondotta, hogy a romániai kisebbségeket foglalkoztató kérdésekről – Tanügyi törvény, nemzetiségi statútum, kolozsvári magyarellenes akciók, a kétnyelvő feliratok ügye – az Európa Tanács tud, és sajnálattal állapította meg, hogy Románia az utolsó helyen áll az európai konvenciók ratifikálása tekintetében. Folytatódik Románia ET-i monitorizálása, októberben Jansson és König jelentéstevők ismét ellátogatnak Romániába. Frunda György kifejtette, hogy milyen következményekkel járna a Tanügyi törvény jelen formában való elfogadása.
Tokay György, az EBEÉ Parlamenti Közgyőlésének munkálatairól számolt be és kifejtette, hogy e nemzetközi fórum továbbra is a preventív diplomácia híve, és rendkívüli jelentőséget tulajdonít a kisebbségi kérdés megoldásának, amit az európai stabilitás egyik alapvető tényezőjének tart. Könnyebb megelőzni, mint kezelni egy konfliktust – ez az elv vezérli a nemzetközi fórumot, amely szerint a nemzeti kisebbségek jogai túlhaladták az egyéni emberi jogok dimenzióját, s az európai biztonság kulcskérdésévé váltak.
Takács Csaba az RMDSZ aktuálpolitikai törekvéseiről szólt, és felsorolta azokat a kérdéseket, amelyekben az RMDSZ az utóbbi időben hallatta szavát. Ennek kapcsán elmondotta, hogy az RMDSZ visszautasítja az államelnöki hivatal, valamint a kormány egyes képviselőinek vádaskodó hangú állásfoglalását, az RMDSZ elleni megbélyegző állításait a kolozsvári Főtéren történtekkel kapcsolatban, és bejelentette, hogy Szövetségünk támogatja az RMPSZ által kezdeményezett 250.000 aláírásgyőjtést egy új, az anyanyelvő oktatást minden szinten biztosító Tanügyi törvénytervezet beterjesztéséért.
Szóba kerültek a Demokratikus Konvenció átszervezésének kérdései, amivel kapcsolatban Markó Béla elmondta, hogy az RMDSZ szerint a jelenlegi struktúrában is lehet javítani a Konvenció hatékonyságán. Egy kérdésre válaszolva Frunda György kifejtette, hogy az RMDSZ támogatja a Moldvai Köztársaság módosított alkotmányába foglalt tételt az etnikai kisebbségek autonómiájáról.