1994. július 21., csütörtök II. évfolyam, 331. szám

*** Horn Gyula magyar miniszterelnök, az MSZP elnöke meghívására Markó Béla 1994. július 20–21-én Budapestre látogatott.
Szerdán, július 20-án Horn Gyula a hivatalában fogadta az RMDSZ elnökét. A találkozón jelen volt Kovács László külügyminiszter és Tabajdi Csaba, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó miniszterelnökségi politikai államtitkár. A megbeszélést követően Markó Béla válaszolt a sajtó kérdéseire.
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta: rendkívül fontosnak tartja, hogy a határon túl élő magyaroknak – így a romániai magyarságnak és legitim szervezetének – megfelelő kapcsolataik legyenek a magyar kormánnyal, a politikai pártokkal, illetve különféle magyarországi intézményekkel. Ezt a kapcsolatépítést a maga részéről az RMDSZ is szorgalmazza.
Markó Béla elmondotta, hogy a magyar kormány a közelmúltban eljuttatta a programját az RMDSZ-hez. Ennek kapcsán megelégedéssel nyugtázta, hogy a dokumentum tartalmazza azokat az alapelveket, amelyeket a romániai magyarság érdekképviseleti szervezete is kiemelten fontosnak tart. Így például azt, hogy külpolitikájának formálásában Budapest a határon túl élő magyarok véleményét is kikéri az őket érintő kérdésekben. A mostani találkozón Horn Gyula megerősítette, hogy a magyar kormány igényli az RMDSZ véleményét olyan ügyekben is, mint például a magyar-román alapszerződés. Horn Gyula és Markó Béla egybehangzó véleménye szerint nem képzelhető el olyan szerződéstervezet, amelyben ne szerepelne a romániai magyarság jogainak a védelme.
Markó Béla arra is utalt, hogy az RMDSZ különféle autonómia-formákban látja rendezhetőnek a romániai magyarság helyzetét. Hozzátette: önmagában még nem elegendő, hogy csak a nemzetközi kisebbségvédő standardokra, dokumentumokra hivatkozzanak. A sajátos helyzetek rendezésében támaszkodni kell az egyes országok gyakorlati megoldásaira is. Ennek kapcsán a dél-tiroli, illetve finnországi példára hívta fel a figyelmet. Mindezek a konkrét helyzeteket érintő konkrét megoldások nem moshatók egybe a nemzetközi standardok fogalmával.
A találkozón Horn Gyula hangoztatta azt is: Magyarország nem hagyja szó nélkül a határon túl élő magyarokat érő jogsértéseket. Ami az alapszerződést illeti, Horn Gyula elmondotta: kormánya megközelítése szerint a dokumentumnak rögzítenie kell, hogy Magyarországnak nincs területi követelése Romániával szemben, ugyanakkor az alapszerződésnek tartalmaznia kell a kisebbségi jogokra vonatkozó garanciákat is.