1994. január 26., szerda II. évfolyam, 207. szám

***      Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom elnöke az RMDSZ Bihar megyei szervezetének és Tőkés Lászlónak, az RMDSZ tiszteletbeli elnökének a védnöksége alatt 1994. január 27-e és 30-a között Erdélybe látogat.

A négynapos erdélyi körút alkalmával Politikai Fórum jellegő találkozásokra kerül sor a következő útvonal és programterv szerint:

  1. január 27-én, csütörtök délután 17 órakor Nagyenyeden, a Vártemplomban, majd a Bethlen Gábor Református Kollégium dísztermében lesz találkozó az RMDSZ Fehér megyei vezetésével, valamint a nagyenyedi tagsággal, illetve a tanárokkal és diákokkal. E találkozókra meghívót kapott, és jelen lesz, Takács Csaba ügyvezető elnök is.

Január 28-án, pénteken reggel fél 10 órakor az RMDSZ kolozsvári székházában az Ügyvezető Elnökséggel, a szövetség helyi és országos vezetőivel, Kolozs megyei RMDSZ-képviselőkkel és szenátorokkal, helyi tanácsosokkal kerül sor zártkörő tanácskozásra.

Ugyanaznap délután 17 órakor Nagyváradon, az RMDSZ Bihar megyei szervezete székházának nagytermében lesz találkozó.

Január 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor Nyárádszeredában, a Kultúrotthonban szerveznek találkozót a helybéli tagsággal.

Ugyancsak szombaton, január 29-én délután 17 órakor Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében az RMDSZ marosvásárhelyi körzeteinek Elnöki Testülete szervezésében kerül sor fórumra Első kézből címmel, amelyen részt vesz Markó Béla szövetségi elnök.

Január 30-án, vasárnap délelőtt 10 órától Baróton koszorúzás lesz az 1848-as emlékmőnél, istentisztelet a helyi református templomban, népgyőlés a templom előtt, majd fórum a kultúrházban.

Mint az RMDSZ Bihar megyei tájékoztatójából értesültünk, a kolozsvári zártkörő tanácskozás kivételével minden fórum nyilvános, s ezekre minden érdeklődőt szívesen látnak a rendezők. A fórumok központi témája a révkomáromi nagygyőlés, a felvidéki önkormányzati politika és saját önkormányzati elképzeléseink alakulása.

 

***      Az elmúlt héten folytatódott a Maros megyei RMDSZ szervezésében a téli falujárás. Január 20-án Marosfelfaluban tartottak győlést a helybeli tagsággal, amelyen részt vettek Borbély László képviselő, megyei elnök, Elek Barna képviselő és Zsigmond Lajos megyei tanácsos.

Január 22-én, Gyulakután került sor találkozóra a helybeli tagságal, amelyen Kerekes Károly képviselő, Németh János képviselő, Kolcsár Sándor elnökségi tag, Fodor Imre megyei tanácsos és Nagy Elemér (RMKDP) válaszolt a helybelieket foglalkoztató kérdésekre.

Január 21-én Szászrégenben, a kultúrothonban – a kerületi szervezetekkel folyó rendszeres tanácskozások keretében , Borbély László megyei elnök és képviselő, Kerekes Károly képviselő és Zonda Attila megyei alelnök találkozott a régeni RMDSZ-vezetőkkel és tagsággal.