1994. január 21., péntek II. évfolyam, 204. szám

***      1994. január 20-án a nagybányai RMDSZ vezetősége megvitatta és összeállította a szervezet ez évi eseménynaptárát és munkatervét, valamint az első negyedévi kiszállási programot. E kiszállásokon, amelyekre január 29-e és március 6-a között kerül sor, városi és megyei önkormányzati tanácsosok, az SZKT elnöke, Csiha Tamás, a helyi és megyei RMDSZ-elnökök, valamint a helyi magyar sajtó képviselői vesznek részt.

 

***      Mint azt már korábban jeleztük, 1994. január 22–23-án az Ügyvezető Elnökség Oktatás- és Ifjúságügyi Főosztályának és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében Nagyenyeden kerül sor a szórványmagyarság oktatási helyzetét és esélyeit megvitató tanácskozásra.

A fórum célja országos szinten feltárni a helyzetet, és konkrét megoldásokat találni a szórványban élő gyerekek anyanyelvő oktatására.

A kétnapos tanácskozásra meghívót kaptak az RMPSZ megyei szervezeteinek elnökei, egyházkerületeink elöljárói, valamint az e kérdéssel foglalkozó alapítványok (Julianus, Diaszpóra, Szórvány, Keresztény Segítség, Domokos Pál Péter, Besztercei Mővelődés, Talentum) vezetői.

A vitaindító előadásra Vetési László kolozsvári református lelkipásztor, a Diaszpóra Alapítvány elnöke vállalkozott.