1994. január 13., csütörtök II. évfolyam, 198. szám

 

***      Január 13-án, csütörtökön délután az RMDSZ kolozsvári székházában sajtóértekezletet tartott az Ügyvezető Elnökség, amelyen Takács Csaba ügyvezető elnök kényszerő távollétében Bodó Barna politikai alelnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök és Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök vett részt.

A sajtóértekezleten bemutatták az Ügyvezető Elönkség kiadásában havonta megjelenő Szövetség címő új lap első számát. Bodó Barna politikai alelnök röviden tájékoztatta a sajtó képviselőit az RMDSZ vezetőinek részvételéről a Demokratikus Konvencióbeli partnerekkel együtt a Ion Iliescu elnökkel tegnap, január 12-én lezajlott találkozón, amelyen szövetségünk képviselői – Markó Béla és Takács Csaba – kifejtették az RMDSZ álláspontját az ország súlyos gazdasági, szociális és politikai válságáról, amelynek kezelésére, szövetségünk megítélése szerint egy új parlamenti többség kialakítása szükséges, s egy olyan kormány, amely valóban akarja és keresztülviszi a reformot, teljesíti az Európa Tanács mindmáig meg nem valósított ajánlásait, és itt Markó Béla kifejezetten utalt a Nemzeti kisebbségi törvényre, az Oktatási törvényre és az etnikai elítéltek kérdésére. Kötő József a kolozsvári polgármester újabb, a Mátyás-szobrot célba vevő provokatív terveiről tartott tájékoztatót, amelyek ismét etnikai feszültségeket szíthatnak a városban. Magyari Nándor László a Székelyudvarhelyen szombaton, január 15-én sorra kerülő önkormányzati tanácskozás napirendjét és célját ismertette.

Az RMDSZ vezetői ezután válaszoltak az újságírók kérdéseire.

 

***      Az RMDSZ Maros megyei szervezete 1992. novembere óta immár harmadszor rendezi meg az önkormányzatok és az RMDSZ közti kapcsolatrendszert szolgáló vidékjáró akcióját.

Az 1993. december 12-én indított harmadik akcióciklus  tervek szerint 1994. áprilisában zárul, amely időszak alatt a megyei szervezetek munkacsoportjai közel száz helységbe látogatnak el. Minden csoport egy megyei elnökségi tagból, egy megyei tanácsosból, illetve szenátorából áll.

A találkozók célja ezúttal is az RMDSZ-listákon megválasztott önkormányzatok, tisztségviselők és az RMDSZ-szervezetek közti élő kapcsolatok ápolása, a tagság problémáinak feltérképezése, a helyi szervezetek mőködésének segítése, a felmerülő jogi problémák véleményezése.

Vasárnap, január 16-án, a megye négy helységébe látogatnak el a Maros megyei szervezet munkacsoportjai: Búzásbesenyőbe, Holtmarosra, Magyaróra és Fickóra.

 

***      A bukaresti Szövetségi Elnöki Hivatal új telefonszámai. 01/212-1675 (a 679-6675 helyett), 01/321-4935, 01/212-1875; és a még változatlan 01/633-3569. Valamennyi faxként is mőködik.