1994

1994. február 3., csütörtök II. évfolyam, 213. szám

*** 1994. február 2-án, Markó Béla szövetségi elnök a bukaresti Elnöki Hivatalban fogadta Nils G. Rosenberget, Svédország bukaresti nagykövetét. A svéd diplomata kérésére létrejött találkozón jelen volt Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsadója.
A megbeszélésen aktuális kül- és belpolitikai kérdésekről folyt eszmecsere, s a vendég az RMDSZ-t foglalkoztató problémákról érdeklődött és kapott tájékoztatást.

*** Február 3-án, csütörtökön, a Képviselőházban az RMDSZ-csoport nevében Birtalan Ákos képviselő Nyilatkozatot olvasott fel az Állami Vagyonalap Kovászna megyében folytatott politikájáról a megyei vállalatokhoz kinevezendő megbízottak ügyében. A Nyilatkozatban az RMDSZ képviselőházi csoportja a Parlament elé tárja azokat a mesterkedéseket, amelyekkel az ÁVA – a kormány és helyi képviselője, a prefektus cinkosságával – politizálni igyekszik a privatizációs folyamatot, mellőzve a helyi autonómia elvét és másodrangú állampolgárokká nyilvánítva – szakmailag is – a megye magyar közösségének tagjait. Az RMDSZ-frakció felszólítja a Képviselőházat, hogy foglaljon állást a kérdésben, biztosítván a Kovászna megyei szakemberek számára az esélyegyenlőséget. Amennyiben a Képviselőház nem foglal állást az ügyben, az RMDSZ-frakció ezt az ÁVA által alkalmazott etnikai és politikai diszkrimináció felvállalásaként hallgatólagos támogatásként könyveli el.

*** Az elmúlt hét végén, január 29-én, Nagyváradon ülést tartott az RMDSZ Bihar megyei Nagyválasztmánya.
A megvitatott napirendi pontok közül megemlítendő a dr. Csapó József szenátor, illetve Rákóczi Lajos képviselő által előterjesztett helyzetértékelés és a területi szervezetekre háruló feladatok elemzése, a kárpótlási folyamat Bihar megyei helyzetének ismertetése.
A Nagyválasztmány egyhangúlag jóváhagyta a megyei elnökség javaslatát az RMDSZ Bihar megyei Önkormányzati Konferenciájának összehívására, február 12-én, szombaton reggel 9 órára. Erre a tanácskozásra meghívót küldenek a RMDSZ országos tisztségviselőinek is.