1994. december 19., hétfő II. évfolyam, 435. szám

*** NYILATKOZAT

Románia kormányának az RMDSZ Képviselők Tanácsa nyilatkozatai kapcsán közzétett állásfoglalásával kapcsolatban az RMDSZ Elnöki Hivatalának Sajtóirodáját felhatalmazták a következő nyilatkozat közlésére:

Sajnálatunkat fejezzük ki afölött, hogy Románia kormánya közzétett dokumentumában a kolozsvári SZKT által elfogadott Felhívásnak egy nyers, nem hivatalos, az eredeti szöveget nem fedő, az RMDSZ döntéshozó fóruma 1994. december 10-i ülésének végén a médiák rendelkezésére bocsátott fordítására utal.
Az RMDSZ Elnöki Hivatalának Sajtóirodája 1994. december 12-i, hétfői Tájékoztatójában a médiák rendelkezésére bocsátotta a Felhívás hivatalos fordítását, amelyben az eredeti szövegben szereplő “a történelem süllyesztője” kifejezésnek a “toboganul istoriei” felel meg. Románia kormánya egy kétségtelen fordítási hibát kihasználva ürügyet talált arra, hogy megvádolja az RMDSZ-t és az ellenzéket, és megpróbálja elterelni a közvélemény figyelmét a román társadalom súlyos helyzetéről. Tekintettel arra, hogy a Felhívás szövege már f. év december 13-án a kormány (akárcsak a médiák) rendelkezésére állt, nyilvánvaló, hogy a végrehajtó hatalomnak ez az ingerült reagálása azoknak az akcióknak a sorába illeszkedik, amelyek célja ellenérzést kelteni a román társadalomban nemzeti közösségünkkel és szövetségünkkel szemben.

Bukarest, 1994. december 16.

Az RMDSZ Elnöki Hivatalának Sajtóirodája

*** 1994. december 16–17-én Nagyváradon, a Református Püspökség tanácstermében tartotta kihelyezett munkaülését a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. Az ülésen részt vettek – többek között – Csoóri Sándor elnök, Dobos László, Jakabffy Ernő, Fónay Jenő alelnökök, Bakos István főtitkár, Tempfli József római katolikus püspök, Tőkés László református püspök, valamint meghívottként Varga Gábor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke.
A napirenden szereplő kérdések megvitatása után az MVSZ Elnöksége Nyílt levelet intézett Románia polgáraihoz, amelyben a román és magyar nép történelmi megbékélése mellett száll síkra.

*** Szombaton, december 17-én került sor Sepsiszentgyörgyön a háromszéki RMDSZ-szervezet beszámoló és tisztújító közgyőlésére.
A tanácskozáson Gazda István leköszönő elnök beszámolója kapcsán élénk vita alakult ki a tömegkapcsolatok, illetve az RMDSZ felső vezetésével kialakítandó együttmőködés kérdéskörében. Kézdivásárhelyi javaslat hangzott el a megyei szervezeten belüli körzetesítésre.
A közgyőlés elfogadta a körzetek által javasolt, körzetenként 3–3 küldöttet, akik szavazati joggal rendelkeznek a Háromszéki Képviselők Tanácsában. A résztvevők Puskás Bálint jogász és Gazda István matematika tanár közül Puskás Bálintot választotta a háromszéki RMDSZ-szervezet elnökévé. Az új elnök javaslatára a közgyőlés György Ervin geológust választotta meg az ügyvezető elnöki tisztségbe.
A tanácskozáson részt vett és beszédet mondott Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök.