1994

1994. augusztus 5., péntek II. évfolyam, 341. szám

*** 1994. augusztus 6-án, szombaton délután 17 órakor kerül sor Kölcsey Ferenc egész alakos szobrának felavatására a költő szülőfalujában, a Szatmár megyei Sződemeteren. A helyi református templom kertjében augusztus 5-én, pénteken felállított szobor Kő Pál budapesti szobrászmővész alkotása, amelyet a Magyar Írószövetség ajándékozott a szatmárnémeti Kölcsey Körnek.
A szoboravató ünnepségre meghívták a magyar és a román társadalmi, politikai, mővelődési és egyházi élet számos ismert személyiségét. A Himnusz költőjének szoboravatásán ünnepi beszédet mond a helybeli polgármester és a megye prefektusa mellett Tornai József, a Magyar Írószövetség elnöke, Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főtanácsosa, Ioan Chiő, a Szatmár megyei Tanács elnöke, Tőkés László és Tempfli József nagyváradi, valamint Kocsis Elemér debreceni püspök, továbbá Taxner-Tóth Ernő, a Kölcsey Társaság elnöke, Corneliu Balla mőfordító, Farkas Pál Álmosd és Sarkady Pál, Szatmárcseke polgármestere, az EMKE részéről pedig Kötő József irodalomtörténész, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke, az EMKE főjegyzője.
Kölcsey Ferenc mőveiből Melegh Vilmos nagyváradi és Marcel Mirea szatmári színmővész szaval, énekszámokat pedig a Nagykárolyi Római Katolikus Parókia kórusa énekel Visnyai Csaba karnagy vezényletével. A mősort Muzsnay Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei elnöke vezeti.
A rendezvényre a Kölcsey Kör a szatmárnémeti RMDSZ-székháztól, valamint a nagykárolyi RMDSZ, ugyancsak a székháztól, autóbuszokat indít.