1994. augusztus 12., péntek II. évfolyam, 346. szám

*** 1994. augusztus 11-én, a Kolozs megyei RMDSZ vendége volt dr. L. E. Okogvu, Nigéria Föderatív Köztársaság bukaresti nagykövete.
A magas rangú vendéget az RMDSZ megyei vezetősége részéről Molnos Lajos megyei elnök, Eckstein-Kovács Péter városi tanácsos, a Szabadelvő Kör elnöke és Pálffy Zoltán megyei ügyvezető titkár fogadták.
A megbeszélés alkalmával a házigazdák részletesen tájékoztatták a vendégeket a romániai magyar kisebbség problémáiról, politikai és kulturális törekvéseiről, valamint a kolozsvári helyzetről, ezen belül a főtéri ásatások nemzetközileg is nagy visszhangot keltett ügyéről s mindarról, ami Kolozsváron történik az utóbbi két esztendőben.

*** A Romániai Magyar Kisgazdapárt 1994. augusztus 12-én közleményt adott közzé, amelyben a párt kifejti nézeteit a belső választásokkal kapcsolatban.
Az RMKGP szükségesnek tartja a belső választásokat, ugyanakkor egy sor kérdésre keresi a választ a belső választások időzítésével, az azt megelőző sajtókampány hatékonyságával, az akció tudatosításával kapcsolatban. Az RMKGP kifejezi meggyőződését, hogy az RMDSZ országos elnöksége kellőképpen értékeli a Kisgazdapárt eddigi egységépítő munkáját, a magyarság, különösen a vidéki, mezőgazdálkodásból élő társadalmi réteg érdekében kifejtett tevékenységét. Az RMKGP elnöksége a választásokkal, valamint az RMDSZ-en belüli politizálással kapcsolatban felmerülő tisztázása érdekében egy, a szövetségen belüli csúcstalálkozót javasol a Kisgazdapárt és a Keresztény Demokrata Párt vezetőségével.
“Az RMKGP – mutat rá végül a közlemény – felvállalta és vállalja továbbra is a falusi társadalom támogatását, jogainak biztosítását, a mezőgazdaság privatizációját, nemzeti kultúránk és hagyományaink ápolását, az egyházi javak visszaszolgáltatását és általános gazdasági helyzetünk javítását.”