1994

1994. április 5., kedd II. évfolyam, 255. szám

*** Családja körében ünnepelhette a Húsvétot a négy oroszhegyi elítélt: Ambrus Pál, Nagy István, Nagy Imre és Vass Kiss Előd, akiket az elnöki kegyelmi rendelet alapján a szamosújvári börtönből szabadlábra helyeztek.
Ugyancsak kiszabadult a csíkszeredai börtönből a zetelaki Karsai László is, aki azonban szombatról vasárnapra virradólag – még nem tisztázott, de feltehetően családi okok miatt – fevágta az ereit, öngyilkos lett.
Sajnos a többi magyar elítélt, a zetelaki Ilyés István és Boldizsár Ferenc, valamint a székelykeresztúri Bálint Mihály, a nagyenyedi börtönbizottság javaslatára, a Fehér megyei törvényszék döntése értelmében továbbra is fogságban marad – legalábbis egyelőre. A különböző indokok – Ilyésnél állítólagos szökési kísérlet, Bálint Mihálynál egy, az egyik cellatársnak lekent pofon, Boldizsár Ferencnél pedig „tette súlyossága miatt” (ami egyébként mindkét társának ügycsomójában szintén szerepel az eredeti ítélet indoklásában) – alapján hozott döntés ellen mindhárman fellebbeztek a nagyenyedi RMDSZ által fogadott ügyvéd segédletével. Az újabb tárgyalásra szintén a Fehér megyei törvényszéken kerül sor, s amennyiben ott ismét kedvezőtlen ítélet születne, jogászaink – és az elítéltek – számára még egy lehetőség van a fellebezésre a bukaresti Feljebbviteli Bíróságon. Kiszabadításukért, az elnöki kegyelmi rendeletnek esetükben is megtörténő érvényesítéséért az RMDSZ jogászai, parlamenti képviselői minden törvényes lépést megtesznek.

*** 1994. március 31-én tartotta meg szokásos heti ülését az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.
Az ET jelentéstevői számára elkészített RMDSZ-dokumentumról a testület megállapította, hogy az a raportőrök pozitív fogadtatásában részesült. Ez alkalommal az ellenzék sem emelt kifogást, és a tárgyalások során több, a Demokratikus Konvenció képviseletét ellátó politikus szót emelt a dokumentumban megfogalmazott elvárások mellett.
Ugyanakkor az Ügyvezető Elnökség szükségesnek ítéli a pontos, folyamatos adatszolgáltatást a különboző RMDSZ-testületek részéről mindazon kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a ET-ajánlások érintenek.
A testület feladatának tekinti folytatni a politikai küzdelmet – a romániai demokratikus erők támogatását is kérve – azért, hogy a román hatalmat képviselő intézmények maradéktalanul teljesítsék az Európa Tanács által megfogalmazott ajánlásokat, Cseresznyés Pál politikai fogoly szabadlábra helyezését, valamint az etnikai alapon elítéltek teljes rehabilitációját. Erre vonatkozóan a Politikai Főosztály, a Szervezési Főosztály valamint a Szövetség jogi irodája kapott megbízást.
Az RMDSZ és a Magyarok Világszövetsége közötti kapcsolatokat az Ügyvezető Elnökség igen fontosnak ítéli. Az információáramlás és a kölcsönös tájékoztatás javítására vonatkozóan az Ügyvezető Elnökség határozatot fogadott el.

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1994. március 31-én Kolozsváron megbeszélést folytatott a Határon Túli Magyarok Hivatalának küldöttségével.
Az Ügyvezető Elnökség soros ülésén megvitatta a tárgyalások során felmerült kérdéseket, és kiértékelte a két intézmény egyéves együttmőködésének tapasztalatait. Megállapította, hogy a HTMH pozitív szerepet töltött be az RMDSZ intézményes kapcsolatainak kialakításában az anyaországgal, hatékony segítséget nyújtott a romániai magyar civil társadalom szervezését felvállaló egyesületek, tudományos társaságok, alapítványok tevékenységéhez. Fontosnak tartjuk – amint az az Entz Géza címzetes államtitkár és Takács Csaba ügyvezető elnök legutóbbi találkozóján is megfogalmazódott – az Ügyvezető Elnökséggel, a civil társadalmat szervező testületek vezetőivel folytatott találkozások, eszmecserék folyamatosságát. A kölcsönös felelősség jegyében kell az intézményesített kapcsolatokat erősíteni, áttekinthetőségüket biztosítani.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** 1994. március 31-én, csütörtökön, Markó Béla Budapesten az MDF-Akadémia vendégeként Erdélyi történet, erdélyi politika címmel tartott előadást.