1993. szeptember 30., csütörtök I. évfolyam, 131. szám

***      Szeptember 30-án, csütörtökön, sajtóértekezlet színhelye volt az RMDSZ bukaresti Elnöki Hivatala. Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Márton Árpád Kovászna megyei képviselő tartott előzetes tájékoztatót és állott aztán a szépszámú újságírók rendelkezésére.

Markó Béla ismertette az RMDSZ-nek Románia Európa Tanácsba való tagfelvételével kapcsolatos állásfoglalását. Részletesen kitért továbbá az SZKT szeptember 25–26-án lezajlott rendes ülésszakának a határozataira és döntéseire, nem utolsó sorban a Neptun-ügy következményeire, tanulságaira, valamint azokra a manipulációkra, melyek arra késztették az RMDSZ-t, hogy felfüggessze részvételét a Nemzeti Kisebbségi Tanács munkálataiban.

Takács Csaba beszámolt az RMDSZ-vezetők Melešcanu külügyminiszterrel – az utóbbi kérésére – létrejött találkozójáról, melyen Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter romániai látogatása, ez alkalomból aláírt egyezmények, az RMDSZ-nek a kétoldali kapcsolatokhoz való hozzájárulása képezte a fő témát.

Márton Árpád a Hargita és Kovászna megyei román iskolahálózat mesterkélt és önkényes túlduzzasztását célzó rendelkezésekre és intézkedésekre, a húszas évekbeli hírhedt névelemzéses románosítás felelevenítésére tett kísérletekre tért ki részletesen, valamint arra a Román Televízió által is folytatott kampányra, mely az itteni románság elmagyarosítása mellett bizonykodik, légből kapott, illetve hamis információk terjesztésével. Külön kiemelte a Kovászna megyei prefektus magyarellenes indíttatású közremőködését, szerepét ezekben az ügyekben.

A feltett kérdések számos, a sajtó képviselői előtt tisztázatlannak feltőnő probléma megvilágítására, az RMDSZ hivatalos állásfoglalásainak mérvadó értelmezésére adtak alkalmat.