1993. szeptember 27., hétfő I. évfolyam, 128. szám

***      1993. szeptember 25–26-án ülést tartott Marosvásárhelyen a Szövetségi Küldöttek Tanácsa. Az elfogadott napirend alapján a küldöttek meghallgatták:

– Markó Béla szövetségi elnök politikai állásfoglalását;

– Takács Csaba ügyvezető elnök beszámolóját az Ügyvezető Elnökség megalakulása óta lefolytatott tevékenységéről.

A következőkben elhangzott az Ideiglenes Kivizsgáló Bizottságnak az amerikai PER Alapítvány által folytatott megbeszélésekről, és az ezeken résztvevő három RMDSZ politikus szerepéről szóló jelentése, majd Bodó Barna politikai alelnöknek az ugyanerre a témára készített dolgozata.

Az ügyben személy szerint érintettek közül a jelenlévő Tokay György és Borbély László képviselők nyilvánítottak véleményt.

A továbbiakban Tőkés László tiszteletbeli elnök fejtette ki a történtekkel és azok lehetséges következményeivel kapcsolatos nézeteit.

Ezek után nyilvános vitára került sor, melyet egyeztető kerekasztal-megbeszélés követett. Az itt kidolgozott közös állásfoglalás szövegét az SZKT plénuma titkos szavazással elfogadta.

A napirendre tőzött egyéb ügyekkel kapcsolatban:

– az SZKT határozatilag magáévá tette a szövetségi elnök és az ügyvezető elnök által elkészített Memorandum szövegét és a Nemzeti Kisebbségi Tanács munkálatain való részvétel felfüggesztésére vonatkozó döntést; nyilatkozatot fogadott el az oroszországi eseményekre nézve, továbbá a Hatalomnak az anyanyelvi oktatás visszaszorítására és az etnikai összetétel erőszakos megváltoztatására tett újabb kísérleteiről.

Döntés született továbbá az SZKT rendkívüli ülésének összehívásáról október első felében, Marosvásárhelyre, a Nemzeti kisebbségi törvény tervezetének a megvitatása és véglegesítése céljából.