1993. október 22., péntek I. évfolyam, 147. szám

***      1993. október 21-én, csütörtökön, Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.

Az Ügyvezető Elnökség beszámolót hallgatott meg az Erdélyi Szövetség egri találkozójáról Bodó Barna politikai alelnök, illetve a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségénél tett látogatásáról Somai József szervezési alelnök előterjesztésében. Megbízták a szervezési, illetve mővelődés- és egyházügyi alelnököket a KMKSZ-el való kapcsolattartás módozatainak kidolgozásával.

Az ülésen megbeszélték és véglegesítették az Együttélés Politikai Mozgalom küldöttsége romániai látogatásának programját.

A négy tagú küldöttség – Duray Miklós, Komlóssy Zsolt, Karda József és Pázmány Péter – október 21-én Nagyváradon kezdte meg látogatását, majd október 22-én Kolozsváron folytatta erdélyi körútját, ahol találkozott az Ügyvezető Elnökséggel, és részt vett egy sajtóértekezleten. A látogatás további állomásai – mint azt már közöltük – Marosvásárhely, október 23-án szombaton és Szatmárnémeti október 24-én, vasárnap.

A politikai alelnök indítványozására elfogadták egy szövetségi lap kiadásának tervét, amely az RMDSZ tagjainak tájékoztatását fogja szolgálni.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa következő ülésének időpontját a szövetségi elnök az ügyvezető elnökkel és az SZKT Állandó Bizottságának elnökével folytatott konzultáció alapján rövidesen megállapítja, s a testületet összehívja.