1993

1993. november 9., kedd I. évfolyam, 159. szám

***      A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének kezdeményezésére 1993. november 4-én Csíkszeredában az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Szervezési és Gazdasági Főosztályainak szervezésében egy meghívott szakemberekből álló kezdeményező csoport tanácskozott a közületi vagyonok számbavételi teendőiről és a jogos tulajdonosok esélyeiről birtokaik visszaszerzésére.

A tanácskozáson egyértelmővé vált, hogy szükséges ezeknek a vagyonoknak a visszaszerzésére egy átfogó és irányított program szerint cselekedni. Ez a cselekvési program tartalmazza:

– az egykori közületi tulajdonjogokat igazoló dokumentáció felkutatása, beszerzése és konzerválása az igények teljesítéséig;

– az újraalakult és alakulandó társadalmi és gazdasági szervezetek jogfolytonosságának elismertetése;

– esetenként az eltulajdonított javak tulajdonba vételének rendezésére törvényhozói tevékenység elindítása;

– szükség szerint visszahelyezési perek kezdeményezése;

– a faluközösségek gazdasági szerveződéseinek ösztönzése, elsősorban a helyi önszerveződések támogatásával, amelyben cselekvő feladatot vállal az RMDSZ helyhatósági képviselete.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének jelenlevő, illetékes vezetői felvállalták a jelzett ütemtervszerő program kidolgozását és a teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát.

A program keretében az RMGE kidolgozza a termelőszövetkezetek szövetsége vagyonának felmérésére és rendezésére, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége pedig a volt fogyasztási, hitel- és ipari szövetkezetek vagyonának felmérésére és rendezésére vonatkozó intézkedéseket. Az RMDSZ Önkormányzati és Reformügyi Főosztálya javaslatokat dolgoz ki a Szövetség helyhatósági képviseleteinek bevonására a területi önszerveződések ösztönzésére és támogatására. A Szövetség parlamenti csoportjának jogászai tanácsadó tanulmányt állítanak össze a kérdéskör jogi rendezésének lehetőségeiről.

 

***      1993. november 4-én Markó Béla szövetségi elnök Debrecenben a debreceni Akadémiai Bizottság meghívására Az erdélyi magyarság létkérdései címmel tartott előadást.

 

***      November 5-én, pénteken, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök Budapesten, a Márton Áron Kollégiumban Magyarországon tanuló erdélyi diákokkal találkozott. A beszélgetés során szóba kerültek az RMDSZ oktatási koncepciójával kapcsolatos kérdések, a diplomák elismerésének problémája, valamint a tanulmányaikat elvégzők hazatérésének fontossága és – ezzel kapcsolatban – a munkahelyek biztosításának a kérdése.

 

***      Borbély László és Németh János korábbi, a Maros megyei tanfelügyelő leváltásával kapcsolatos interpellációjára Liviu Maior oktatásügyi miniszter válaszolt, közölvén, hogy az ügyben a minisztérium a Maros megyei prefektus írásbeli véleményézése alapján törvényesen járt el.