1993. május 7., péntek I. évfolyam, 28. szám

***      Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének választmánya május 4-i ülésén a következ_ Nyilatkozatot fogadta el és teszi közzé:

            A kolozsvári Városi Tanács 1993. április 30-i rendes ülésén referendum (népszavazás) kiírására elfogadott határozatával kapcsolatban, miszerint a város lakossága döntse el, hogy legyen-e magyar konzulátus és újrainduljon-e a Bolyai Egyetem, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete leszögezi:

            1. A városi tanács túllépte hatáskörét, lévén, hogy sem egyetem, sem konzulátus létesítése, illetve újraindítása nem helyi érdek_ kérdés, döntésre a kormány és a szakminisztériumok illetékesek.

            2. A referendum kiírása és megszervezése diverzió és egyben provokáció is. Célja elterelni a lakosság figyelmét a katasztrofális gazdasági helyzetr_l, a rossz városgazdálkodásról, a növekv_ munkanélküliségr_l, a tûrhetetlen inflációról. Arról, hogy Kolozsvár az ország egyik legdrágább városa (drágább itt a kenyér és a közszállítás is, mint például Bukarestben), arról, hogy szemetes, piszkos a város, az utak járhatatlanok, nagy a lakáshiány stb; egyszersmind célja az is, hogy újra felszítsa a nemzetiségek – els_sorban a romániai magyarság – elleni gy_löletet, azt sugallván, hogy minden rossznak, minden bajnak _k az okai, el_idéz_i.

            Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete (is) elismeri, hogy indokolt esetekben referendum (népszavazás) írható ki – de csak kimondottan helyi érdek_ ügyekben, s nem olyanokban, mint a fenti kérdések.

            Az RMDSZ városi tanácsosai nem vettek részt az április 30-i szavazásban, ezzel is jelezvén a referendum törvénytelenségét. Örömmel vették tudomásul, hogy az ellenzéki tanácsosok is egyöntet_en ellenezték a Gheorghe Funar pártelnök és polgármester által kezdeményezett diverziót.

            Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete felkéri Kolozsvár demokratikusan gondolkodó lakosságát, mindazokat, akik nyugalmat, békességet, törvényességet óhajtanak városunkban, hogy ne engedjék magukat provokálni a népszavazást megel_z_ és el_készít_ kampány idején, _rizzék meg nyugalmukat, bölcsességüket, és az újabb önkényeskedés elleni tiltakozásképpen, ne vegyenek részt a népszavazáson!

***      Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, városi tanácsos, helyesbítést kér_ levéllel fordult a budapesti Kossuth Rádió szerkeszt_ségéhez az 1993. május 6-i Reggeli Krónika cím_ m_sorban elhangzott ama állítással kapcsolatban, hogy az RMDSZ kolozsvári tanácsosai kivonultak a városi tanácsa 1993. április 30-i ülésér_l, amikor a Funar által kezdeményezett referendum ügyében szavazásra került sor.

            A Kolozs megyei elnök leszögezi, hogy az RMDSZ-tanácsosok nem vonultak ki az ülésr_l, mindössze nem voltak hajlandóak részt venni a szavazásban, mert nem tartják e kérdésekben illetékesnek a városi önkormányzatot, s egyáltalán: a kérdés napirendre t_zését törvénytelennek min_sítették. Ellene vagy mellette szavazni, illetve tartózkodni – tehát bármilyen módon részt venni a szavazásban – azt jelentette volna, hogy elismerik a népszavazás törvényes voltát. Molnos Lajos egyszersmind arra kéri a Kossuth Rádió szerkeszt_it, hogy hiteles információkért – a sajnálatos pontatlanságok és félretájékoztatások elkerülése érdekében – forduljanak az RMDSZ megyei szervezetéhez.