1993. május 3., hétfő I. évfolyam, 24. szám

***      1993. április 30-án, pénteken Sepsiszentgyörgyön megtartotta munkálatait a Kovászna megyei Önkormányzati Konferencia, melynek napirendjén egyetlen kérdés – a prefektus-ügy – szerepelt. Az RMDSZ elnökségét Takács Csaba ügyvezető elnök és Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi alelnök képviselte, akik ismertették az Ügyvezető Elnökség Állásfoglalását a problémával kapcsolatban.

            A kialakult vita konklúziói két dolgot tisztáztak: 1. a kormány 104/1993-as rendelete és az eredményeként kinevezett román nemzetiségő prefektus személye elfogadhatatlan a megye többségi magyar lakossága számára, ezeket további összehangolt tiltakozással és engedetlenséggel, valamint tárgyalásokkal kell elérni, hogy a kormány változtassa meg diszkriminatív intézkedését; 2. az RMDSZ-listán megválasztott tanácsosok és polgármesterek tiltakozásképpeni lemondása nem lehet hatékony a jelenlegi belpolitikai körülmények között. Körvonalazódtak azok a tiltakozó eljárások, melyeket az elkövetkező időszakban az RMDSZ és az önkormányzati képviselők alkalmazni fognak. Ezek közül a legfontosabb a prefektus-ügyben rendezendő helyi referendumok, népszavazások.

            Ugyanaznap délután Csíkszeredában ülésezet a Hargita megyei Önkormányzati Konferencia is, hasonló napirenddel.

            A tiltakozó és a kormányhatározatot elítélő állásfoglalások nyomán, és miután Takács Csaba ügyvezető elnök, valamint Magyari Nándor László alelnök ismertették a kovásznaiak döntését is, szintén a helyi népszavazások megtartását fogadták el követendő tiltakozási formaként.

            Mindkét megye Önkormányzati Konferenciája Határozatban rögzítette álláspontját és azokat a tiltakozási formákat, melyeket követni fognak. A határozatokat nyilvánosságra hozzák.

***                                               PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            Magyarság a XX. században gondolat jegyében nemzetközi ifjúsági tábor nyílik július 5–14-e között a nyírbátori kempingben.

            A szervezők olyan magyar anyanyelvő fiatalok jelentkezését várják, akik 16. életévüket betöltötték, de még 18 éven aluliak és középfokú oktatásban vesznek részt.

            A fenti címmel – sajátkezüleg – írt 2–3 oldalas dolgozatot május 20-ig kell beküldeni az alábbi címre:

            Nemzetközi Ifjúsági Tábor ’93, Szervező Csoport

            4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

            A szervezők kérik a pályázókat, hogy a dolgozatuk végén személyi adataikat (név, születési idő, hely, állampolgárság és a középfokú tanintézet pontos megnevezése) külön is tüntessék fel.

            A pályázat nyertese a táborprogramon belül a magyarság sorskérdései jegyében mővészekkel és más közéleti személyiségekkel találkozhatnak. A táborozók intellektuális élményeken túl kézmőves és sportfoglalkozásokon, kirándulásokon is részt vesznek.

            A Hanns-Seidel Alapítvány támogatásának köszönhetően a nemzetközi ifjúsági táborban való részvételhez a pályázónak mindössze 4 ezer forint hozzájárulást kell fizetniük, amely napi háromszori étkezést és nyolc férőhelyes sátrakban történő kulturált, nemenkénti elhelyezést biztosít.

            Az 5 legsikeresebb dolgozat szerzőjének a részvétel ingyenes.

            A külföldi fiatalok a részvételi díjat a táborba történő megérkezésük alkalmával fizethetik be.

            A nyertes pályázók a részvételi jegyeket, a részletes tudnivalókat és a befizetési szelvényt június 10-ét követően postán kapják meg.

            Szeretettel várjuk a pályázatokat és a személyes találkozást.

Nyírbátor, 1993. április

                                                                                    Dr. Szendrei László

                                                                                    országgyőlési képviselő