1993. június 7., hétfő I. évfolyam, 49. szám

***      Csíkszeredában ülésezett június 4-én az RMDSZ Gazdasági Tanácsa. Részt vettek az RMDSZ ügyvezető elnöke, a gazdasági ügyvezető alelnök, szenátorok, képviselők, az RMGE elnöke, önkormányzati tisztviselők, szakemberek.

            A jelenlevők három szakbizottságban vitatták meg a közösségünket érintő aktuális gazdaságpolitikai és gyakorlati kérdéseket, mint: a privatizációban való hatékony részvételt; a pénzügyi és banki szférában való jelenlét feltételeit.

            A Tanács több konkrét javaslatot fogadott el. Döntés született a privatizációra kerülő vállalatok felméréséről és az erre vonatkozó közösségi stratégia kidolgozásáról.

            Figyelembe véve a tulajdonos egyéni és közösségi érdekeit, a Gazdasági Tanács ajánlásokat dolgoz ki a tulajdon- és kárpótlási jegyek befektetései módozataira. Ugyanakkor felhívja a figyelmet ezek lehetséges értékére és a veszélyre, amit az azonnali haszon érdekében történő értékesítésük, tömeges eladásuk jelent. A Tanács szorgalmazza a különböző területeken bevált gazdasági modellek népszerősítését, a kölcsönös információcserét.

***      A Kolozs megyei Romániai Demokratikus Konvenció szombaton, június 5-én, az Egyetemiek Mővelődési Házában párbeszéd-találkozót tartott Kolozs megye választói és ellenzéki szenátorai, valamint képviselői között Nyitottság és a törvényhozás tárgykörében.

            A Romániai Demokratikus Konvenció részéről jelen voltak: Matei Boilã és Buchwald Péter szenátorok, Ion Raøiu, Petre Liøiu, Kónya-Hamar Sándor, Mátis Jenő és Sinkó István képviselők.

***      Az RMDSZ képviselete 1993. június 6-án Kolozsváron fogadta az EBEÉ Romániába látogató magasrangú küldöttségét, melyet Max van der Stoel a kisebbségi bizottság főbiztosa vezetett. A találkozóra a küldöttség kérésére került sor. Az RMDSZ részéről jelen volt Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök, Somai József szervezési alelnök, Borbély Imre képviselő, az SZKT alelnöke, Molnos Lajos Kolozs megyei RMDSZ elnök, Eckstein-Kovács Péter és Pillich László, a Kolozs megyei RMDSZ alelnökei.

            A találkozón Tőkés László üdvözlő szavai után, Takács Csaba röviden bemutatta a szövetséget, érdekvédelmi jellegét, helyét a román politikai életben, programját a belső önrendelkezés elvének megfelelő intézmények kiépítésének alakulását, a kelet-európai stabilitást erősítő politikai tevékenységét, valamint a kisebbségi kérdések tárgyalásos uton történő megoldásának szükségességét.

            A megbeszélés során a vendégek kérdéseket intéztek a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban való részvétellel kapcsolatban, az önálló oktatási rendszerünk kiépítésének feltételeiről, a román Alkotmány jellegéről, az RMDSZ szerepéről a román-magyar kapcsolatok alakulásában, az önrendelkezéssel kapcsolatos kérdésekről, az államosított, illetve elkobzott egyházi vagyonok visszaszolgáltatásának ügyéről.

            Említés történt a romániai magyarságot ért konkrét sértésekről, mint a nyelvhasználat, a bebörtönzött magyarok helyzete, a beiskolázási számok, illetve más kérdésekről. Mindezekről az Ügyvezető Elnökség az elhangzottak alátámasztása érdekében teljes dokumentációt nyújtott át az EBEÉ küldöttségének.

***      Max van der Stoel, az EBEÉ nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó főbiztosa, 1993. június 6-án Marosvásárhelyen találkozott a prefektúra vezetőivel, a város polgármesterével és a Maros megyei RMDSZ képviselőivel.

            Az RMDSZ-szel való találkozón konkrét kérdések merültek fel, melyek megoldása a magyar kisebbség helyzetét javítanák. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a közeljövőben ezek napirendre tőzése mind a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban, mind kormányszinten. A zetelaki, oroszhegyi és marosvásárhelyi elítéltek helyzete kiemelten szerepelt a beszélgetésen.

***      Június 7-én a Legfelsőbb Törvényszék elutasította Cseresznyés Pál fellebbezését. Az eredeti ítélet értelmében Cseresznyés Pált 10 év szabadságvesztésre és 5 év állampolgári jogoktól való megfosztásra ítélték. Az 1990. március 19–20-i tragikus marosvásárhelyi események nyomán bíróság elé állított Cseresznyés Pál védőügyvédje Frunda György RMDSZ-szenátor, jogász.

***      1993. június 4-e és 6-a között rendezték meg Érmihályfalván a hagyományossá vált Nyíló akác népdal- és néptánc-fesztivált. Az ünnepség megmozgatta nemcsak Érmellék, hanem egész Bihar megye népdal- és néptánckedvelő lakosságát és nagy közönségsikernek örvendett.

            Az RMDSZ-t Csiha Tamás, az SZKT elnöke, dr. Csapó József Bihar megyei szenátor, Rákóczi Lajos Bihar megyei képviselő, Varga Gábor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke és Pintér István alelnök, Kopacz Géza politikai alelnök képviselték az ünnepségsorozaton.