1993. június 30., szerda I. évfolyam, 66. szám

***      Június 29-én, kedden, a Képviselőházban szakbizottságok jelentésével kezdődött a munkanap a kormány nyári felhatalmazását illetően. Az ezt követő általános vitában az RMDSZ-frakció nevében Vida Gyula érvelt, majd a szakaszonkénti vitában Birtalan Ákos és Borbély László kértek többször is szót. A törvénytervezet globális megszavazásakor az RMDSZ-képviselők ellene szavaztak, de az organikus törvényt a Képviselőház abszolút többséggel mégis elfogadta.

            Délutáni munkaülését a Képviselőház a Földbérleti törvénytervezet általános vitájával folytatta, majd a 6. szakasznál felfüggesztette az ülést. Az RMDSZ részéről a vitában Elek Barna Maros megyei képviselő szólalt fel.

            Június 30-án, szerdán, a Képviselőház a Büntetőeljárás, a Legfelsőbb Bíróság, valamint a Hadbíróság törvénytervezete kapcsán felmerült szövegkülönbségek egyeztető vitájának eredményeit vitatta meg és fogadta el. A továbbiakban a Polgári Törvénykönyv, Családjog törvénytervezetét fogadta el, illetve a Közigazgatási Bíróság és a Számvevőszék mőködését szabályozó törvényt módosította. Az általános és cikkelyenkénti vitában az RMDSZ-t Sinkó Zoltán és Székely Ervin képviselte.

            Délutáni munkaülésén a Földbérleti törvénytervezetet vitatja a Képviselőház.

***      A szatmárnémeti Kölcsey Kör, a Szatmár megyei Mővelődési Felügyelőség és az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület július 3-án és 4-én Szatmárnémetiben és Nagysomkúton, valamint Magyarláposon Szilágyi Domokos-napokat rendez. A rendezvénysorozat keretében június 3-án délelőtt 11 órakor a költő szobrát avatják fel a Forradalom Hősei téren (a régi kórházzal szemben), majd délután 6 órakor az Északi Színház termében Kinek fejére láthatatlan csillagokból hull ezüst-korom címmel  Szilágyi Domokos európaiságát méltató ünnepi mősor lesz debreceni, beregszászi (Kárpátukrajna), bukaresti, kassai és kolozsvári meghívott előadók részvételével. Ezután Boér Ferenc kolozsvári színész Pedig én tudtam a szót, az igét! címő irodalmi mősorával adózik emlékének.

            Július 4-én, vasárnap délelőtt 9 órakor Nagysomkúton, a költő szülőházánál koszorúzási ünnepségre kerül sor, majd 11 órakor Magyarláposon, ahol a költő gyermekkorát töltötte, ünnepi istentisztelet és emléktábla-avatás lesz a református parókián. Az ünnepség keretében beszédet mond Ioan Duda, Magyarlápos polgármestere, Czine Mihály budapesti irodalomtörténész, Forgács László, a magyarláposi RMDSZ elnöke, Kántor Lajos irodalomkritikus, a Korunk főszerkesztője és Varga Domokos budapesti költő.