1993. július 5., hétfő I. évfolyam, 69. szám

***      A Maros megyei RMDSZ nemrég mintegy 2 millió lej értékő, nagy hatású antibiotikumot adott át a megyei kórháznak, valamint a szászrégeni, radnóti, marosludasi, segesvári, szovátai és dicsőszentmártoni RMDSZ-szervezeteknek, azzal a kéréssel, hogy a területi szervezetek juttassák el a gyógyszert a helyi kórházaknak.

            A 25.000 darab értékes Brulamycin fiola ilymódon nemzeti megkülönböztetés nélkül minden rászorulónak életmentő, gyógyító segítségére lehet.

***      A Kolozs megyei RMDSZ még 1993. június 7-én keresetet nyújtott be a Kolozs megyei Törvényszékre, amelyben bepereli a kolozsvári Polgármesteri Hivatalt a Kolozsvár Városi Tanács által 1993. február 19-én kibocsátott 14. és 15. számú határozat miatt. Az említett határozatok értelmében 1993. március elsejétől tilos más országok lobogóinak kitőzése és himnuszainak eléneklése, holott törvényeink nem tiltják, az Alkotmány pedig 6. cikkelyében tételesen kimondja, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek szabadon használhatják nemzeti szimbólumaikat.

            Ezzel szemben a Kolozs megyei prefektúra nem támadta meg a polgármesteri hivatal határozatait, sőt a városi tanácshoz intézett átiratában megerősítette azok törvényességét.

            A per első tárgyalására július 6-án, kedden kerül sor a Kolozs megyei Törvényszéken.

***      Az RMDSZ Maros megyei szervezetének választmánya második évharmadi rendes ülésén jelentést hallgatott meg, amelyet a testület Ellenőrző Bizottsága készített a nemrég lebonyolított pénzügyi és gazdasági kontroll eredményeiről.

            A megyei szervezet főkönyvelője a félévi pénzügyi mérlegre támaszkodva felhívta a figyelmet a tagsági díjak begyőjtésének még hatékonyabb megszervezésére, mivel az utóbbi hat hónapban begyőlt összegek lassú, fokozatosan csökkenő tendenciát mutatnak. Ha a helyzetet sürgősen nem orvosolják, és az infláció is tovább növekedik, a megyei szervezet anyagi ügyvitele már a belátható jövőben válsághelyzetbe kerülhet.

            Ezt követően a választmány tagjai jelentést hallgattak meg, amelyet Zonda Attila politikai alelnök olvasott föl, és amelyben a megyei önkormányzati tisztségviselőkkel és a helyi-körzeti RMDSZ-vezetőkkel a 14 vidéki kerületben tartott másfél hónapos felmérő akció tapasztalatairól számolt be.

            Végül Borbély László parlamenti képviselő, az RMDSZ megyei elnöke számolt be a választmány tagjainak a legutóbbi SZKT munkálatairól, valamint a megyei szenátorok és képviselők parlamenti tevékenységéről.

            A beszámolót követő vitában feltett kérdések kapcsán a municípiumi, illetve a megyei RMDSZ-tanácsosok munkája és feladatai is szóba kerültek.