1993. július 12., hétfő I. évfolyam, 74. szám

***      Július 9-én az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének választmánya területi önkormányzati munkaülést tartott az RMDSZ tanácsosokkal. Az ülésen megvitatták a Civitas Alapítvány pályázati felhívását. A hét lehetőség közül a megye tanácsosai A helyi önkormányzatokra vonatkozó törvények ismertetése témakörben igénylik a szaktanácsadást. Ezt két 3–3 napos szakaszban tartják kivitelezhetőnek, Bethlen központtal. A besztercei tanácsosok ezen kívül a Környezettisztántartás, a szemételhelyezés problémái-t beszélnék meg.

            Az ülés második részében a jelen lévő tanácsosok beszámoltak községük tanácsának a tevékenységéről, vázolták kapcsolatukat a polgármesterrel.

***      Július 9-én Tasnádon tanácskoztak a Szatmár megyei városok RMDSZ-vezetői. A találkozón részt vett Muzsnay Árpád megyei elnök és Szabó Károly szenátor, a megyei szervezet politikai alelnöke is. Tasnád, Nagykároly, Szatmárnémeti, valamint a megyei szervezet képviselői egyetértettek abban, hogy a megyei RMDSZ vezetésében struktúraváltásra van szükség, mégpedig olyanra, amelyik biztosítja a helyi szervezetek eddigieknél önállóbb és eredményesebb munkáját.

            A tanácskozás résztvevői megvitatták a szatmárnémeti városi szervezet küldöttei által felvázolt felépítési modellt s úgy határoztak, hogy a megye területén kialakítandó négy regionális és egymással szoros kapcsolatban álló szervezet létrehozásának lehetősége további tanulmányozást és megvitatást igényel. Az elképzelés részletekbe menő kidolgozása, mőködtetésének széles körő vitára bocsátása mellett döntöttek. Ennek előkészítése érdekében a következő tanácskozásra szeptember 3-án Nagykárolyban kerül sor.

***      Július 10-én ülésezett a Bihar megyei RMDSZ választmánya. A tanácskozáson, amelyen részt vett Rákóczy Lajos Bihar megyei képviselő is, megvitatták a megye gazdasági és tanügyi helyzetét tükröző jelentéseket. A küldöttgyőlés által a választmányra átruházott jogkör alapján a résztvevők kiegészítették a választmányt, amely teljes létszámmal (67 tag) a következő döntéseket hozta: 

            1. kinevezte ügyvezető elnöknek Pataki Gábor Zsoltot;

            2. felhívást intézett a tagsághoz a tagsági díj befizetésére vonatkozóan;

            3. elfogadta a gazdasági és tanügyi jelentéseket;

            4. ajánlásként szorgalmazza a városi körzetek hatékonyabb együttmőködését.

***      Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében 1993. július 10-én tisztújító közgyőlést tartott az RMDSZ Brassó megyei szervezete. A közgyőlésen a városi és községi szervezetek által megválasztott 285 küldött közül 208 vett részt.

            Az elnökségi beszámoló, valamint az Ellenőrző Bizottság jelentésének meghallgatását követően a közgyőlés jóváhagyta az országos vezetőség struktúrájának megfelelő vezetési modellt.

            A megyei szervezet tevékenységét, az elkövetkező időszak feladatait, valamint az új vezetési struktúrát elemző több mint húsz hozzászólás után került sor az új megyei vezetőség megválasztására. A megyei szervezet elnökévé Mina Lászlót választották újra. Az Ellenőrző Bizottság tagjai Keresztes Sándor, Szörnyi Mihály és Vass Ferenc; az Etikai Bizottság tagjaivá Reiff Istvánt, Máthé Vilmost, Antal Ferencet, Raduch Zsoltot és Májay Endrét választották. Úgyszintén megválasztották a megyei döntéshozó szerv, a Megyei Képviselők Tanácsa 35 tagját.

            A megyei elnök javaslatára a közgyőlés végül megerősítette a megyei ügyvezető elnökség összetételét a következőképpen: ügyvezető elnök: Szente László; politikai alelnök: Markó Gábor; szervezési alelnök: Sorbán István; önkormányzati és reformügyi alelnök: Simon Gábor; mővelődési alelnök: Kiss Éva Mária; egyházügyi alelnök: Gyenge András; gazdasági alelnök: Bordos Mária; oktatási alelnök: Gál Irén; ifjúsági alelnök: Nagy János; parlamenti képviselő: Madaras Lázár.