1993. december 8., szerda I. évfolyam, 178. szám

***      1993. december 7-én, kedden este a nemzeti kisebbségi szervezetek elnökeinek és parlamenti képviselőinek, valamint az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportjainak részvételével megbeszélésre került sor az RMDSZ bukaresti székházában, a marosvásárhelyi SZKT-n elfogadott és rövidesen a törvényhozás elé terjesztendő kisebbségi törvénytervezetekről.

Az RMDSZ vezetésének kezdeményezésére létrejött tanácskozáson Takács Csaba ügyvezető elnök látta el a házigazda feladatát, a külföldön tartozkodó Markó Béla szövetségi elnök nevében üdvözölte a vendégeket.

A több mint kétórás megbeszélésen kölcsönös tájékoztatás folyt a kisebbségi szervezetek által a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban véglegesítendő, illetve az RMDSZ által kidolgozott és Marosvásárhelyen elfogadott kisebbségi törvénytervezetek alapvető elveiről. Az eszmecsere, a kérdésekre adott válaszok során több, a tervezetünkben szereplő újszerő tétel, fogalom, meghatározás nyert világos magyarázatot. A vendégek megállapították, hogy a romániai kisebbségeknek feltétlenül szükségük van egy ilyen törvényre, amely valamennyi nemzeti kisebbség számára biztosítja az identitásuk megőrzéséhez szükséges jogokat.

 

***      1993. december 8-án, szerdán, az RMDSZ képviselőházi csoportjának kezdeményezésére az ellenzék alkotmányellenességi óvást emelt a főtési költségek enyhítésére a lakosságnak nyújtandó támogatást szabályozó törvény ellen, mivel az alapvető alkotmányos jogot sért azzal, hogy korlátozza az állampolgárok mozgási szabadságát, és diszkriminatív előírásokat tartalmaz.

 

***      A Zsidó Egyházközség által december 8-án Kolozsvár rendezett Hanuka ünnepségen dr. Moses Rosen főrabbi az Európa-szerte feléledő fasiszta veszélyről szólt, és elmondotta, hogy Romániában külön törvényre lenne szükség a szélsőséges áramlatok megfékezésére. Az ünnepségen az RMDSZ képviseletében jelen volt dr. Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök.