1993. december 6., hétfő I. évfolyam, 176. szám

***      1993. december 4–5-én, az EMKE szervezésében kétnapos rendezvénysorozaton emlékeztek a marosvásárhelyi Kultúrpalotában az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság megalakulásának 200. évfordulójára. Meghívott előadók, a jelenkori magyar mővelődéstörténet kimagasló anyaországi és erdélyi képviselői, többek között Benkő Lóránd nyelvész, Benda Kálmán akadémikus, Benkő Samu történész, Csanak Dóra, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárának vezetője, Szatmári István nyelvész, Éder Zoltán nyelvész, Deé Anikó tudományos kutató, Péntek János nyelvész, Egyed Emese költő, irodalomtörténész, Bartha János nyelvész, Tonk Sándor történész, Zsigmond Győző egyetemi adjunktus – nagyszámú hallgatóság előtt idézték meg Aranka György alakját és munkásságát, a Nyelvmívelő Társaság tevékenységének máig ható egyetemi kisugárzását.

A megemlékező ünnepi előadássorozat rendezésében oroszlánrészt vállalt Tófalvi Zoltán újságíró, az EMKE országos alelnöke.

 

***      Az RMDSZ Bihar megyei elnöksége december 4-én, szombaton tartotta nagyválasztmányi győlését.

A tanácskozás első napirendi pontjaként Csapó József Bihar megyei szenátor ismertette az SZKT által november 14-én elfogadott törvénytervezetet a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről.

Második napirendi pontként szerepelt az RMDSZ Bihar megyei szervezete jelenlegi helyzetének, valamint perspektíváinak elemzése. A kérdésben Varga Gábor megyei elnök tartott beszámolót.

Mivel a választmány csak 2/3-os többséggel döntőképes – s ez a létszám nem volt elég –, a többi napirendi pont megvitatása és elfogadása elmaradt.

 

***      1993. december 4-én Besztercén, a Civitas Alapítvány szakértői Hosszú Zoltán szenátor és Komsa József vegyész – előadást tartottak és válaszoltak a helyi tanácsosoknak a Földtörvénnyel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseire. Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök a helyi tanácsnak hatásköréről és mőködéséről beszélt a jelenlevőknek.

Ezt követően a megyei választmány győlésére került sor. A helyi szervezetek vezetői beszámoltak ez évi tevékenységükről, gondjaikról, majd a választmány megszavazta a soron következő tisztújító közgyőlés időpontját: 1994. február 11.